Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teaching

Økoinformatik og Biodiversitet tilbyder en lang række kurser i samarbejde med andre forskningsgrupper på Institut for Bioscience 

 • Biologiens Forskning i teori og praksis (sammen med andre forskningsgrupper på Bioscience)
 • Eukaryoter. Alger, svampe og landplanter (sammen med andre forskningsgrupper på Bioscience)
 • Feltkursus i Planter
 • Bryologi
 • Geografiske informationssystemer (GIS) 
 • GIS Modellering 
 • Dansk flora og vegetation 
 • Multivariat analyse af biologiske data
 • Biogeografi og makroøkologi 
 • Tropisk økosystemforvaltning og Human security

  Link til Aarhus Universitets Kursuskatalog med søgefunktion

Ecoinformatics and biodiversity offers a wide range of courses in cooperation with other groups at the Department of Bioscience 

 • Biological Scientific Research In Theory And Practice (in cooperation with other groups at Bioscience)
 • Eucaryotes. Algae, Fungi And Land Plants (in cooperation with other groups at Bioscience)
 • Field course in Plants
 • Bryology
 • Geographic Information Systems (GIS)
 • GIS Modelling
 • Danish Flora And Vegetation
 • Multivariate Analysis Of Biological Data
 • Biogeography And Macroecology
 • Tropical Ecosystem Management And Human Security

  Link to Aarhus University Course Catalogue

PhD kurser ved Økoinformatik og Biodiversitet

R for Macroecology and global change studies

This course introduces R, with a focus on aspects of the language that are relevant in the analysis of large spatial datasets. The course assumes no or little prior knowledge of R but will move quickly through introductory topics such as defining functions, plotting and basic statistical tests. With this foundation, we will then introduce more advanced topics related directly to macroecological and biogeographical studies beginning with handling and manipulating vector- and raster-type data. We will then introduce two widely-used methods in spatial macroecology and global change studies – species distribution modeling and spatial regression methods. 

Ecoinformatics and Biodiversity journal club


The Ecoinformatics and Biodiversity journal club for PhD students and Post Docs focuses on the critique of research articles in the subjects of ecological statistics, biogeography, macroecology, functional ecology, land-scape ecology and paleo-ecology. The goal is to improve the understanding of research design, statistics, current research trends and critical appraisal of published research. 

Undervisningsbaseret forskning i Nationalpark Thy

Sommerens feltkurser for førsteårsstuderende på biologistudiet blev genstand for medieomtale på grund af et nyskabende samarbejde mellem Bioscience og Nationalpark Thy. Kodeordet er "undervisningsbaseret forskning", hvor de studerendes plantekendskab bliver udnyttet til at indsamle information om vegetationens dynamik på permanente prøveflader.  I TV-indslaget fra Thy Nationalpark bliver studerende og lærere interviewet i de naturskønneområder ved Lodbjerg fyr.

Link til Nationalpark Thy