Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teaching

Mikroorganismer er af central betydning for naturens stofkredsløb, for planternes, dyrenes og menneskernes funktionsdygtighed og helbred samt for mange industrielle processer. En specialisering inden for mikrobiologi vil således åbne for mange forskellig karriereveje i både den offentlige og den private sektor.

Sektion for Mikrobiologis fag giver dig en række kvalifikationer, som tilsammen udgør et alsidigt fagligt fundament for en moderne mikrobiolog. Fagene er udviklet med udgangspunkt i sektionens forskningsområder såsom  generel, dyrkningsbaseret mikrobiologi, molekylær mikrobiologi, mikrobiel økologi samt biogeokemi.

De mikrobiologiske fag giver dig en velfunderet teoretisk baggrund koblet med en grundig indlæring af centrale praktiske færdigheder. Disse færdigheder erhverves for eksempel ved at studere mikroorganismernes fysiologi, ved at studere mikrobielle populationernes sammensætning og funktion, ved at måle mikroorganismernes aktivitet i naturlige prøver, og ved at arbejde med  modellering af mikrobielle processer.