Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om AURORA - Institut for Biologi

Om AURORA

Aarhus Universitets forskningsskib, AURORA, er et multifunktionelt forskningsskib med vægt på fleksibilitet i indretning, udrustning og arbejdsopgaver.

Der er i designet af fartøjet arbejdet intensivt med at reducere støj både i skibet og i vandet. Propellerne fra Hundested er specialdesignede til seismiske opgaver og til det nye fartøj. Alle motorer og gear er opsat på støj- og vibrationsdæmpende gummifødder, og gearet er udvalgt på baggrund af støjprofilen. Apteringen er konstrueret med særligt støjreducerede paneler og beklædninger i alle rum med henblik på at holde lydniveauet under søfartsstyrelsens anbefalede niveau.

For yderligere at øge komforten er skibet udrustet med en rulledæmpningstank og en bulb-stævn.

Agterdækket har et total areal på 75 m2 og strækker sig ind i wetlab (25 m2) gennem en rulleport uden karmhøjde. Agterdæk og wetlab er dækket af et 0.5*0.5 m bolt-grid. I dette grid kan udstyr såsom spil, kraner og containere fastspændes således at placeringen kan optimeres til den enkelte opgave. Brugerne har således mulighed for at medbringe og montere eget udstyr.

Tørlaboratoriet er på 16 m2 og indeholder bl.a. et stinkskab. AU har desuden over en isotop certificeret laboratorie container, som vil kunne udvide laboratoriekapaciteten hvis det ønskes.

Messen (30 m2) er skibets primære opholdsrum og kan desuden fungere som undervisningslokale med smartboard.

I styrehuset er der indrettet et survey-område hvorfra bl.a. CTD, ROV og seismiske operationer kan styres. Herfra er der god kontakt med navigatøren og udsyn til mandskabet på dækket. På styrehustaget er der 8 meter over vandlinjen indrettet en afskærmet observationspost med adgang til navigationsdata og skibets internet.

Planlægningen

Skibet har været under planlægning siden 2007, men den konkrete planlægning og indretning tog først rigtig fart i 2009, da pengene til skibet blev fundet. Aurora blev officielt døbt og taget i drift den 25. april 2014.

Læs mere under Gruppen bag AURORA

Se byggeriet i billeder fra da kølen blev lagt til skibet stod færdigt.

Se tegning af skibet

Læs også om bygningen af AURORA på Hvide Sande shipyard, steel and service.

Skibet var, da det blev bygget, det første danske forskningsskib, der var bygget i mere end 30 år, og det kommer ikke kun Aarhus-forskere til gode. Alle danske universiteter har nemlig mulighed for at leje skibet til forskningsekspeditioner.

AURORA er bygget på A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri, som har specialiseret sig i både højteknologiske skibe og i traditionelle træfartøjer, og var færdigt i marts 2014.