Aarhus Universitets segl

Eksempler på projekter

Eksempler på forskningsprojekter knyttet til Forsøgsmarkerne Påskehøjgård

Tagrørsamlingen

Tagrørsamlingen er en levende samling af Phragmites australis. Den består af mere end 200 kloner af forskellige tagrørpopulationer fra hele verden. Samlingen bruges primært til forskning, bl.a. om klimaets og klimaforandringers betydning for den intraspecifikke variation, altså forskelle inden for den samme art. 

Cindarella

Projektet  Cindarella undersøger brugen af planter som byggemateriale og som energikilde i form af biobrændsel eller biometan. Forskerne har skabt et naturligt miljø for sumpplanterne og undersøger deres produktivitet under forskellige miljøbetingelser. For eksempel eksperimenters med vådlægning og med forskellige næringstilførsler.Toxicrop

Toxicrop er et forsknings- og innovationsprojekt støttet af Marie Skłodowska-Curie Actions programmet under Horizon 2020. Et internationalt konsortium arbejder sammen om at undersøge konsekvenser af forekomsten af cyanotoksin i landbruget hos de 9 deltagende medlemslande. Desuden vurderes omsætning og ophobning af cyanotoksin i afgrøderne. Et andet formål med projektet er at udvikle miljøvenlige og billige teknikker til at fjerne giftige cyanobakterier og cyanotoksiner for at eliminere sundhedsrisikoen ved brug af afgrøderne og gøre det muligt at genbruge vand til produktionsformål.

Forskere ved WATEC Aarhus University Centre for Water Technology , som deltager i Toxicrop-projektet, har udviklet et eksperimentelt setup på Forsøgsmarken Påskehøjgård med henblik på at undersøge de konstruerede vådområders kapacitet til 1) at fjerne cyanotoksiner fra forurenet vand og 2) at fjerne cyanobakterier gennem biokemiske processer, der forløber ved interaktionen mellem vand, vegetation, medie og mikroorganismer.   

Læs mere om TOXICROP-projektet