Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biodiversitet

Studiet af biodiversitet omfatter alle levende organismer og deres rumlige og tidslige fordeling. Biodiversiteten er udfordret globalt af menneskelige aktiviteter, som truer arterne og accelererer deres uddøen, hvilket kan have negativ indvirkning på den tætte kobling mellem natur og menneskers aktivitet (kultur). Ud over klassiske metoder til at studere biodiversitet, bruges i dag avanceret DNA-teknologi i kombination med bioinformatiske analysemetoder.

På Institut for Biologi arbejder vi på at øge vores forståelse af biodiversitet, fra små genetiske variationer, over variationer mellem arter til variationer på økosystemniveau. Instituttet bidrager til den løbende opdagelse af nye livsformer fra mikroorganismer i havbunden til nye plantearter i tropiske regnskove. Vores forskning adresserer spørgsmål om biodiversitet med et evolutionært udgangspunkt for at forstå, hvordan de organismer, vi kender i dag, er blevet til. For eksempel: Hvordan opstod biodiversiteten? Hvad er de nødvendige betingelser for at opretholde den? Vi arbejder desuden med at beskrive biodiversitetens rolle i truede økosystemer og på at udvikle modeller, som kan forudsige de fremtidige forandringer i biodiversiteten og økosystemerne. 

Kontakt en forsker indenfor Biodiversitet

Forsker i:

 • Makroøkologi
 • Biogeografi
 • Klimaforandringer
 • Paleoøkologi
 • Biodiversitetsdynamik

 Forsker i:

 • Tropiske planteressourcer
 • Vegetationsøkologi
 • Systematisk botanik

Forsker i:

 • Tropisk Flora
 • Taxonomi
 • Tropiske Plantesamfund
 • Palmer

Forsker i:

 • Makroøkologi
 • Klimaændringer
 • Rewilding
 • Fjernmåling

Forsker i:

 • Temperaturtilpasning
 • Fænotypisk plasticitet
 • Stress response
 • Heat shock protein

Forsker i:

 • Marinøkologi
 • Parasitisme
 • Diversitet
 • Klimæændringer

Forsker i:

 • Marinøkologi
 • Makrozoobenthos
 • Parasitisme
 • Invasive arter

Forsker i:

 • Zoologi
 • Biogeografi
 • Dyrenes evolution
 • Bioimaging

Forsker i:

 • Miljø DNA
 • Økologi
 • Evolution
 • Entomologi

Forsker i:

 • Terrestrisk økologi
 • Klimaforandringer
 • Fjernmåling
 • Bevarelse af biodiversitet 

Forsker i:

 • Vandløbs økosystem-funktion
 • Makrofytters økologi
 • Klimaændringer
 • Naturbaseret vandbehandling

Forsker i:

 • Vært-parasit-interaktioner
 • Evolutionær genetik
 • Planternes tilpasning
 • Molekylær økologi

Forsker i:

 • Adfærdsevolution
 • Komparativ genetik
 • Evolutionsbiologi
 • Populationsgenetik

Forsker i:

 • Plantefylogeni
 • Biogeografi
 • Makroøkologi
 • Tropisk regnskov

Grupper og Centre

ECOGENETICS: Center for Ecological Genetics: Integrating ‘genetic diversity’ in biodiversity studies

BIOCHANGE: Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World

SustainScapes: Center for Sustainable Landscapes under Global Change: Sustainable solutions for maintenance of biodiversity and production across landscapes

TreeChange