Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fysiologi

Fysiologi er studiet af, hvordan organismer fungerer, fra det molekylære niveau til organismernes vekselvirkning med det omgivende miljø. Således beskæftiger plantefysiologer sig med emner som fotosyntese og plantehormonernes rolle for vækst og spiring af frø, dyrefysiologer undersøger for eksempel dyrenes nerve-og kredsløbssystem, og mikrobielle fysiologer studerer bakteriecellers stofskifte under iltede og iltfrie forhold.

På Institut for Biologi undersøger vi de fysiologiske funktioner hos bakterier, planter og dyr, og vi har en særlig interesse i at forstå, hvordan organismer trives på vidt forskellige og ofte ekstreme levesteder på Jorden. Nogle af vores forskningsspørgsmål handler om grundlæggende biologiske problemer og andre om den evolutionære udvikling af fysiologiske processer. Eksempelvis: Hvor får en celle sin energi fra? Hvordan forplanter signaler sig i en organisme? Hvordan fordøjer en slange sit bytte? Og hvorfor fungerer organer og organismer, som de gør? Vi undersøger også, hvordan organismer påvirkes af naturlige og menneskeskabte miljøfaktorer, såsom skiftende iltkoncentration, temperaturændringer, tilgængelighed af næringsstoffer, støj og/eller konsekvensen af ophobning af miljøgifte i organismen.

Kontakt en forsker indenfor Fysiologi

Forsker i:

 • Elektromikrobiologi
 • Symbiose
 • Økofysiologi
 • Genomevolution

Forsker i:

 • Ilttransport
 • Globinproteiner
 • Mitokondrier
 • Hypoxi

Forsker i:

 • Økotoxikologi
 • Hormonforstyrrelse
 • Kvantitativ adfærd

Forsker i:

 • Planters økofysiologi
 • Fænotypisk plasticitet
 • Planters respons på globale forandringer
 • Intraspecifik variation

Forsker i:

 • Naturbaseret spildevandsrensning
 • Vådområde
 • Emission af drivhusgasser
 • Tagrør

Forsker i:

 • Temperaturtilpasning
 • Fænotypisk plasticitet
 • Stress response
 • Heat shock protein

Forsker i:

 • Temperaturfysiologi
 • Elektrofysiologi
 • Insekter
 • Metabolisme

Forsker i:

 • Astrobiologi
 • Aeromikrobiologi
 • Anaerobe bakterier
 • Livets oprindelse

Forsker i:

 • Geomikrobiologi
 • Bioinformatik
 • Molekylær mikrobiel økologi

Forsker i:

 • Fiskeri- og fiskeøkologi
 • Isotop økologi
 • Klima

Forsker i:

 • Bioakustik
 • Støj
 • Biologging
 • Sanser

Forsker i:

 • Komparativ fysiologi
 • Kardiorespiratorisk funktion
 • Metabolisme

Grupper og centre

DRAMA: Afkodning af mikrobiologiske aerosolers rolle i atmosfæren

Forskergrupper

Angela Fargos gruppe

Johannes Overgaards gruppe

Tobias Wangs gruppe