Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Genetik og evolution

Evolution forklarer den biologiske mangfoldighed på jorden. Den former de egenskaber, som gør det muligt for organismer at tilpasse sig alverdens levesteder og nicher. De evolutionære mekanismer, som påvirker den underliggende genetiske variation - mutationer, tilfældig genetisk drift, udveksling af gener mellem populationer og selektion - er alle vigtige elementer i forståelsen af livet på jorden. Derfor har evolutionær biologi og genetiske metoder stor betydning for forståelse af og løsningen på aktuelle globale udfordringer som fx biodiversitetskrisen, udbrud af sygdomme, fødevareforsyning og antibiotikaresistens.

På Institut for Biologi studerer vi en bred vifte af emner inden for evolutionsbiologi. Vi er særligt interesserede i:

 • Fundamentale evolutionsmekanismer, som kæder genotypen sammen med fænotypen, som for eksempel kønnet selektion, naturlig selektion og epigenetik
 • Organismernes evolutionære tilpasninger til det omgivende miljø
 • Arters og populationers populationsgenetik og demografiske historie
 • Fylogenetik og livets udvikling
 • Evolutionær og komparativ fysiologi

Kontakt en forsker indenfor Genetik og evolution

 Forsker i:

 • Tropiske planteressourcer
 • Vegetationsøkologi
 • Systematisk botanik

Forsker i:

 • Mikrobiel genomik
 • Bioinformatik
 • Sediment mikrobiologi
 • Mikrobiel økologi

Forsker i:

 • Temperaturtilpasning
 • Fænotypisk plasticitet
 • Stress response
 • Heat shock protein

Forsker i:

 • Temperaturfysiologi
 • Elektrofysiologi
 • Insekter
 • Metabolisme

Forsker i:

 • Populationsgenetik
 • Konservationsgenetik
 • Tilpasning
 • Artsdannelsesmekanismer

Forsker i:

 • Zoologi
 • Biogeografi
 • Dyrenes evolution
 • Bioimaging

Forsker i:

 • Miljø DNA
 • Økologi
 • Evolution
 • Entomologi

Forsker i:

 • Atmosfærisk mikrobiologi
 • Bakterie-induceret isdannelse
 • Luftbåren spredning af patogener
 • Biogeografi
 • Arktisk mikrobiologi

Forsker i:

 • Vært-parasit-interaktioner
 • Evolutionær genetik
 • Planternes tilpasning
 • Molekylær økologi

Forsker i:

 • Komparativ fysiologi
 • Kardiorespiratorisk funktion
 • Metabolisme

Forsker i:

 • Adfærdsevolution
 • Komparativ genetik
 • Evolutionsbiologi
 • Populationsgenetik

Forsker i:

 • Temperatur-tilpasninger
 • Stress resistens
 • Aldring og indavl 

Forsker i:

 • Plantefylogeni
 • Biogeografi
 • Makroøkologi
 • Tropisk regnskov

Grupper og centre

ECOGENETICS: Center for Ecological Genetics: Integrating ‘genetic diversity’ in biodiversity studies