Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Livet i søer, vandløb og hav

Akvatiske økosystemer spilder en central rolle for Jordens biodiversitet og for Jordens kulstof- og kvælstofkredsløb, og de er essentielle for menneskers sundhed og velfærd. Aktuelt står de akvatiske økosystemer overfor en række udfordringer, som truer økosystemernes strukturer og funktioner. Det drejer sig blandt andet om forurening, overfiskeri, invasive arter og ødelæggelse af habitater. Viden om og forståelse af de akvatiske økosystemer og deres funktioner er afgørende for at sikre en bæredygtig fremtid for økosystemerne selv og for mennesker, som lever af dem.

På Institut for Biologi undersøger vi, hvordan akvatiske organismer reagerer på miljøfaktorer, og hvordan de interagerer med andre arter. Desuden kortlægger vi økosystemernes biodiversitet samt energi- og næringsstrømme igennem dem. Vi studerer en bred vifte af økosystemer, fra tropiske i syd til polare egne i nord, og har et særligt fokus på arktiske økosystemer. Vores forskning bygger på feltstudier, laboratorieundersøgelser og matematisk modellering og er ofte multidisciplinær med kombinationer af biologi, kemi, fysik, geofysik og ingeniørvidenskab. Vores mål er at opbygge viden, som kan bruges til at genoprette og bevare akvatiske økosystemer, og til faglig understøttelse af myndigheders og politikeres arbejde.

Kontakt en forsker indenfor Livet i søer, vandløb og hav

Forsker i:

 • Marinøkologi
 • Biologisk oceanografi
 • Plankton og fisk
 • Statistisk og matematisk modellering

Forsker i:

 • Kystzone økologi
 • Makroalger og havgræsser
 • Økofysiologi
 • Klimaforandringer

Forsker i:

 • Fotosyntese
 • Primærproduktion
 • Vådområder
 • Arktis

Forsker i:

 • Planters økofysiologi
 • Fænotypisk plasticitet
 • Planters respons på globale forandringer
 • Intraspecifik variation

Forsker i:

 • Mikrobiel genomik
 • Bioinformatik
 • Sediment mikrobiologi
 • Mikrobiel økologi

Forsker i:

 • Geomikrobiologi
 • Bioinformatik
 • Molekylær mikrobiel økologi

Forsker i:

 • Marinøkologi
 • Parasitisme
 • Diversitet
 • Klimæændringer

Forsker i:

 • Sensorer
 • Kemisk billeddannelse
 • Biotiske/abiotiske interaktioner
 • Fluorescens

Forsker i:

 • Marinøkologi
 • Makrozoobenthos
 • Parasitisme
 • Invasive arter

Forsker i:

 • Polarforskning
 • Havis- og marinøkologi
 • Optik og estuarier

Forsker i:

 • Populationsgenetik
 • Konservationsgenetik
 • Tilpasning
 • Artsdannelsesmekanismer

Forsker i:

 • Zoologi
 • Biogeografi
 • Dyrenes evolution
 • Bioimaging

Forsker i:

 • Fiskeri- og fiskeøkologi
 • Isotop økologi
 • Klima

Forsker i:

 • Bioakustik
 • Støj
 • Biologging
 • Sanser

Forsker i:

 • Miljø DNA
 • Økologi
 • Evolution
 • Entomologi

Forsker i:

 • Arktisk systemforståelse
 • Marin økologi
 • Oceanografi
 • Havis og gletsjere

Forsker i:

 • Vandløbs økosystem-funktion
 • Makrofytters økologi
 • Klimaændringer
 • Naturbaseret vandbehandling