Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mikrobielle processer og diversitet

Sejltur i farvandet mellem øen Disko og halvøen Nuussuaq i Vestgrønland
Foto: Kasper Urup Kjeldsen
Skib i farvandet mellem øen Disko og halvøen Nuussuaq i Vestgrønland
Foto: Kasper Urup Kjeldsen
Farvandet mellem øen Disko og halvøen Nuussuaq i Vestgrønland
Foto: Kasper Urup Kjeldsen
Farvandet mellem øen Disko og halvøen Nuussuaq i Vestgrønland
Foto: Kasper Urup Kjeldsen

Vores planet er beboet af et enormt antal mikroorganismer. Deres aktivitet er essentiel for det globale stofkredsløb og for sundhed og funktion af økosystemer og organismer – fra planter til mennesker. Dertil kommer, at vi udnytter mikrobielle processer og produkter i en lang række industrielle processer så som spildevandsrensning, produktion af energi, fødevareproduktion og bioteknologi.

På Institut for Biologi undersøger vi de mekanistiske detaljer bag mikrobielle processer i naturlige og i menneskeskabte systemer, og vi studerer de mikroorganismer, der driver dem. Denne viden er fundamental for at forstå, hvordan stofkredsløbet påvirkes af ydre påvirkninger som for eksempel klimatiske forandringer, eller hvordan vi kan påvirke mikrobielle processer til at fungere til vores fordel i forbindelse med, eksempelvis, kvælstoffjernelse under spildevandsrensning eller til begrænsning af produktion af svovlbrinte i kloaker og i oliefelter.

Vores forskning spænder over alle niveauer af biologisk organisation fra cellulære processer, via mikrobielle samfund og hele økosystemer, til det globale stofkredsløb.

Kontakt en forsker indenfor Mikrobielle processer og diversitet

Forsker i:

 • Elektromikrobiologi
 • Symbiose
 • Økofysiologi
 • Genomevolution

Forsker i:

 • Den dybe biosfære
 • Organisk biogeokemi
 • Mikrobiel aktivitet
 • Diagenetiske indikatorer

Forsker i:

 • Marin biogeokemi
 • Stofomsætning i havbunden
 • Svovlkredsløb
 • Metankredsløb

Forsker i:

 • Fotosyntese
 • Primærproduktion
 • Vådområder
 • Arktis

Forsker i:

 • Naturbaseret spildevandsrensning
 • Vådområde
 • Emission af drivhusgasser
 • Tagrør

Forsker i:

 • Biogeokemi
 • Mikrobiel økologi

Forsker i:

 • Mikrobiel genomik
 • Bioinformatik
 • Sediment mikrobiologi
 • Mikrobiel økologi

Forsker i:

 • Astrobiologi
 • Aeromikrobiologi
 • Anaerobe bakterier
 • Livets oprindelse

Forsker i:

 • Geomikrobiologi
 • Bioinformatik
 • Molekylær mikrobiel økologi

Forsker i:

 • Sensorer
 • Kemisk billeddannelse
 • Biotiske/abiotiske interaktioner
 • Fluorescens

Forsker i:

 • Elektromikrobiologi
 • Kabelbakterier
 • Struktur
 • Funktion

Forsker i:

 • Elektromikrobiologi
 • Sensorteknologi
 • Forureningskortlægning

Forsker i:

 • Mikrobiel økologi
 • Sensorer, biosensorer, mikrosensorer
 • Vandteknologi
 • Biologisk oceanografi

Forsker i:

 • Arktisk systemforståelse
 • Marin økologi
 • Oceanografi
 • Havis og gletsjere

Forsker i:

 • Vandløbs økosystem-funktion
 • Makrofytters økologi
 • Klimaændringer
 • Naturbaseret vandbehandling

Forsker i:

 • Atmosfærisk mikrobiologi
 • Bakterie-induceret isdannelse
 • Luftbåren spredning af patogener
 • Biogeografi
 • Arktisk mikrobiologi

Forsker i:

 • Adfærdsevolution
 • Komparativ genetik
 • Evolutionsbiologi
 • Populationsgenetik