Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Naturbeskyttelse og –genopretning

Verden står i en biodiversitetskrise, hvor bestande af dyr og planter skrumper i antal, og levesteder tabes med en uset hastighed.  I den sidste ende fører dette til udryddelse af mange arter – også i Danmark. Dertil kommer, at et stigende ressourceforbrug, klimaændringer og en øget tilstrømning af invasive arter forstærker den negative udvikling i fremtiden. Der er derfor behov for en ambitiøs indsats for naturbeskyttelse og –genopretning. Dette kræver en forståelse af grundlæggende biologiske sammenhænge og af de årsager, som ligger til grund for disse udfordringer.

På Institut for Biologi arbejder med vi spørgsmål som: Hvordan skabes en bedre balance mellem civilisationens behov og naturens modstandsdygtighed? Hvordan integreres naturbeskyttelse og –genopretning i landskabsforvaltning og i samfundsudviklingen generelt? Forskningen fokuserer på betydningen af tab af biodiversitet på genetisk, arts- og økosystemniveau. Desuden udvikler vi egnede forvaltningstiltag og anvender drone- og satellitunderstøttede overvågningsmetoder til genopretning af bestande og af hele økosystemer.