Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtige landskaber i en foranderlig verden

SustainScapes Logo

SustainScapes er et forskningsprojekt, som handler om at gentænke brugen af det danske landskab og skabe naturbaserede løsninger til bevarelse af biodiversitet samtidig med opretholdelse af tilstrækkelig, biobaseret produktion. Udfordringen er, at naturen har brug for mere plads med henblik på at sikre genopretning af biodiversiteten, samtidig med at der er brug for at håndtere klimakrisen og opretholde landbrugsproduktionen på mindre arealer.

I projektet spørger forskerne: Hvor stort et areal, og hvilke arealer, skal allokeres til beskyttelse af biodiversitet og genetablering af økosystemer for at bremse tabet af biodiversitet? Er vi i stand til at reservere de arealer, der er brug for i forhold til at beskytte biodiversiteten, og samtidig sikre en tilstrækkelig produktion af fødevarer, energi og fibre?  Hvordan kan vi prioritere mellem på den ene side handlinger til gavn for klima og biodiversitet og på den anden side handlinger, som skal imødekomme det øgede globale ressourceforbrug?

Forskningen skal bidrage til en forståelse for, hvordan ændringer i arealanvendelse og klimaforhold historisk set har påvirket biodiversiteten på tværs af Danmark. Baseret på den nye viden vil projektet udvikle værktøjer til at forudsige, hvordan og på hvilke arealer naturgenopretning, set i forhold til landbrugsproduktion, vil have den største effekt på biodiversiteten i fremtiden.

SustainScapes støttes med en bevilling på knap 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Grafisk oversight over SustainScapes
Illustration: SustainScapes

Grafisk oversight over SustainScapes. Vi fokuserer på seks arbejdspakker for at nytænke brugen af det danske landskab og sikre opretholdelse af biodiversitet af biobaseret produktion.