Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fysiologi

Elektronmikroskopi af mitochondria fra skildpaddehjerte
Foto: Amanda Bundgaard

Fysiologi er studiet af, hvordan organismer fungerer, fra det molekylære niveau til organismernes vekselvirkning med det omgivende miljø. Således beskæftiger plantefysiologer sig med emner som fotosyntese og plantehormonernes rolle for vækst og spiring af frø, dyrefysiologer undersøger for eksempel dyrenes nerve-og kredsløbssystem, og mikrobielle fysiologer studerer bakteriecellers stofskifte under iltede og iltfrie forhold.

På Institut for Biologi undersøger vi de fysiologiske funktioner hos bakterier, planter og dyr, og vi har en særlig interesse i at forstå, hvordan organismer trives på vidt forskellige og ofte ekstreme levesteder på Jorden. Nogle af vores forskningsspørgsmål handler om grundlæggende biologiske problemer og andre om den evolutionære udvikling af fysiologiske processer. Eksempelvis: Hvor får en celle sin energi fra? Hvordan forplanter signaler sig i en organisme? Hvordan fordøjer en slange sit bytte? Og hvorfor fungerer organer og organismer, som de gør? Vi undersøger også, hvordan organismer påvirkes af naturlige og menneskeskabte miljøfaktorer, såsom skiftende iltkoncentration, temperaturændringer, tilgængelighed af næringsstoffer, støj og/eller konsekvensen af ophobning af miljøgifte i organismen.

Forskningscentre indenfor Fysiologi

Kontakt en forsker indenfor Fysiologi

Forskningsområder:

 • Elektromikrobiologi
 • Symbiose
 • Økofysiologi
 • Genomevolution

Forskningsområder:

 • Ilttransport
 • Globinproteiner
 • Mitokondrier
 • Hypoxi

Forskningsområder:

 • Økotoxikologi
 • Hormonforstyrrelse
 • Kvantitativ adfærd

Forskningsområder:

 • Planters økofysiologi
 • Fænotypisk plasticitet
 • Planters respons på globale forandringer
 • Intraspecifik variation

Forskningsområder:

 • Naturbaseret spildevandsrensning
 • Vådområde
 • Emission af drivhusgasser
 • Tagrør

Forskningsområder:

 • Temperaturtilpasning
 • Fænotypisk plasticitet
 • Stress response
 • Heat shock protein

Forskningsområder:

 • Temperaturfysiologi
 • Elektrofysiologi
 • Insekter
 • Metabolisme

Forskningsområder:

 • Geomikrobiologi
 • Bioinformatik
 • Molekylær mikrobiel økologi

Forskningsområder:

 • Fiskeri- og fiskeøkologi
 • Isotop økologi
 • Klima

Forskningsområder:

 • Komparativ fysiologi
 • Kardiorespiratorisk funktion
 • Metabolisme