Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Genetik og evolution

Evolution forklarer den biologiske mangfoldighed på jorden. Forskningen i genetik og evolution omhandler de evolutionære processer, der ligger til grund for alt liv – fra arternes opståen til hvordan de er tilpassede til deres omgivelser. Vi udforsker de mekanismer, der forklarer samspillet mellem levende organismer og miljøet, og vi undersøger, hvordan dyr og planter tilpasser sig miljø- og klimaforandringer. Den evolutionære forskning har betydning for vores forståelse af arternes udbredelse og bevarelse. 

De evolutionære mekanismer, der driver biologisk diversitet og tilpasning til forskellige miljøer –  fra hav til ørken – er baseret på samspillet imellem det konkrete miljø og arternes genetiske diversitet. Forskning i at forstå evolutionære mekanismer har stor betydning for forståelse af og løsningen på aktuelle globale udfordringer som fx biodiversitetskrisen, udbrud af sygdomme, fødevareforsyning og antibiotikaresistens.

Forskningscentre indenfor Genetik og evolution

Forskningsgrupper indenfor Genetik og evolution

Kontakt en forsker indenfor Genetik og evolution

Forskningsområder:

 • Tropiske planteressourcer
 • Vegetationsøkologi
 • Systematisk botanik

Forskningsområder:

 • Mikrobiel genomik
 • Bioinformatik
 • Sediment mikrobiologi
 • Mikrobiel økologi

Forskningsområder:

 • Temperaturtilpasning
 • Fænotypisk plasticitet
 • Stress response
 • Heat shock protein

Forskningsområder:

 • Temperaturfysiologi
 • Elektrofysiologi
 • Insekter
 • Metabolisme

Forskningsområder:

 • Geomikrobiologi
 • Bioinformatik
 • Molekylær mikrobiel økologi

Forskningsområder:

 • Populationsgenetik
 • Konservationsgenetik
 • Tilpasning
 • Artsdannelsesmekanismer

Forskningsområder:

 • Zoologi
 • Biogeografi
 • Dyrenes evolution
 • Bioimaging

Forskningsområder:

 • Miljø DNA
 • Økologi
 • Evolution
 • Entomologi

Forskningsområder:

 • Atmosfærisk mikrobiologi
 • Bakterie-induceret isdannelse
 • Luftbåren spredning af patogener
 • Biogeografi
 • Arktisk mikrobiologi

Forskningsområder:

 • Vært-parasit-interaktioner
 • Evolutionær genetik
 • Planternes tilpasning
 • Molekylær økologi

Forskningsområder:

 • Komparativ fysiologi
 • Kardiorespiratorisk funktion
 • Metabolisme

Forskningsområder:

 • Adfærdsevolution
 • Komparativ genetik
 • Evolutionsbiologi
 • Populationsgenetik

Forskningsområder:

 • Temperatur-tilpasninger
 • Stress resistens
 • Aldring og indavl 

Forskningsområder:

 • Plantefylogeni
 • Biogeografi
 • Makroøkologi
 • Tropisk regnskov