Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alumni

PHD

2015 Virginia Settepani. Behavioural and genomic consequences of sociality in spiders.

2015 Christina Holm. Adaptations to group living in social spiders.

2013 Marija Majer. Macroecology and evolution of sociality in spiders.

2013 Lena Grinsted. Social Organisation in Spiders.

2011 Cristina Tuni. The evolution of polyandrous mating systems.

MSc.

2016 Anna Boje Sørensen. Maternal care and task differentiation in the social spider Stegodyphus dumicola.

2016 Nikolai Tvilling Kreilgaard. Mating system, sexual behaviour and degree of polyandry in a population of the sedentary spider, Agelena labyrinthica (Agelenidae).

2016 Astrid Lauridsen. Sexual selection and polyandry in the spider Pisaura mirabilis (Araneae: Pisauridae) – estimating natural mating rates and population structures.

2016 Mette Bech Evolution of pain perception in arthropods: case study of Lithobius forficatus.

2015 Anne Katrine Jønsson. Immunology in social spiders.

2014 Signe Klange. Personalities in the social and solitary spiders Stegodyphus dumicola and Pisaura mirabilis.

2012 Mariann Nakano Nielsen. System- og managementfaktorers indvirkning på aggressionsniveauet i danske slagtesvinebesætning.

2012 Tina Clausen. Redebygningsadfærd hos konsumægshøner (Gallus gallus domesticus)

2012 Thea Larsen. Sammenligning af adfærd hos lakterende søer med skuldersår og lakterende søer uden skuldersår.

2011 Lonnie Jessen. Fra borger til forsker - Udvikling og test af punkttællingsmetode til monitering af nataktive pattedyr baseret på Citizen Science.

2011 Tiina Maria Mattila. Molecular population genetics and molecular evolution.

2010 Georgina Andersen. Foraging decisions in babysitting meerkat groups.

2010 Agnethe Spangberg. Influence of fibre in diet on mating behaviour and reproductive success in female farmed mink (Mustela vison)

2010 Katrine Fogsgaard. Sickness behaviour in dairy cows challenged with E. coli induced mastitis.

2010 Lene Mølgaard. Effects of liver biopsy sampling on dairy cow behaviour.

2010 Christian Kristensen. Regulering af jagt i Skjern Enge. Hvilken af to modeller er bedst for fuglene?

2010 Julie Storm Rasmussen. Anvendelse af elektronisk von Frey-teknologi og laser til måling af smertefølsomhed hos svin – betydning af habituering til testlokalitet og tilstedeværelse af partner.

2010 Christina Holm. Dietary niche and cooperative foraging strategies in social spiders of the genus Stegodyphus.

2010 Janne Møller Poulsen. Mavesår hos heste – hvordan påvirker det hesten? Adfærdsmæssige og fysiologiske reaktioner på akutte stressorer i relation til tilstedeværelse af mavesår.

2007 Nadia Schilling. Genetic compatibility and evolution of polyandry in the Seed Beetle Callosobruchus maculatus.

2007 Cristina Tuni. Exchange student from Rome, Italy. Mating strategies of the nuptial feeding spider Pisaura mirabilis.

2007 Line Spinner Hansen. Thanatosis as a male mating strategy in the nuptial gift giving spider Pisaura mirabilis.

2007 Sofia Fernandez Gonzalez. Exchange student from Madrid, Spain. A test of the aggressive spill-over hypothesis in the nuptial gift giving spider Pisaura mirabilis.

2005 Karen Coates. Costs and benefits of group living in social spiders.