Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Livet i søer, vandløb og hav

Akvatiske økosystemer spilder en central rolle for Jordens biodiversitet og for Jordens kulstof- og kvælstofkredsløb, og de er essentielle for menneskers sundhed og velfærd. Aktuelt står de akvatiske økosystemer overfor en række udfordringer, som truer økosystemernes strukturer og funktioner. Det drejer sig blandt andet om forurening, overfiskeri, invasive arter og ødelæggelse af habitater. Viden om og forståelse af de akvatiske økosystemer og deres funktioner er afgørende for at sikre en bæredygtig fremtid for økosystemerne selv og for mennesker, som lever af dem.

På Institut for Biologi undersøger vi, hvordan akvatiske organismer reagerer på miljøfaktorer, og hvordan de interagerer med andre arter. Desuden kortlægger vi økosystemernes biodiversitet samt energi- og næringsstrømme igennem dem. Vi studerer en bred vifte af økosystemer, fra tropiske i syd til polare egne i nord, og har et særligt fokus på arktiske økosystemer. Vores forskning bygger på feltstudier, laboratorieundersøgelser og matematisk modellering og er ofte multidisciplinær med kombinationer af biologi, kemi, fysik, geofysik og ingeniørvidenskab. Vores mål er at opbygge viden, som kan bruges til at genoprette og bevare akvatiske økosystemer, og til faglig understøttelse af myndigheders og politikeres arbejde.

Forskningscentre indenfor Livet i søer, vandløb og hav

Forskningsgrupper indenfor Livet i søer, vandløb og hav

Kontakt en forsker indenfor Livet i søer, vandløb og hav

Forskningsområder

Planters økofysiologi
Fotosyntese
Plantefysiologi
Akvatiske økosystemer
Emissioner

Forskningsområder

Biodiversitet
Zoologi
Biogeografi
Evolution
Dyrerigets evolution
Fylogeografi
Dyr
hvirvelløse dyr
meiofauna
bjørnedyr
hjuldyr
ringbærere
dolkhaler
livscyklus
Xenoturbella
Biologi
Klimaændringer

Forskningsområder

Conservation og naturbevarelse
Dyrs tilpasning til miljøet
Ferskvandsbiologi
Fisk og fiskebiologi
Havbiologi
Klimaændringer
Marin økologi
Marinbiologi
Oceanografi
Populationsbiologi
Respiration

Forskningsområder

Genetik
DNA
Fisk og fiskebiologi
Conservation og naturbevarelse
Biodiversitet
Klimaændringer
Evolution

Forskningsområder

Bunddyr
Havbiologi
Marin økologi
bestandsdynamik
bunddyrs økologi
invasive arter
makroparasitter
vækst og produktion

Forskningsområder

Biodiversitet
Genetik og molekylær evolution
Genomanalyse
Mikrobiologi
Molekylær mikrobiologi

Forskningsområder:

 • Sensorer
 • Kemisk billeddannelse
 • Biotiske/abiotiske interaktioner
 • Fluorescens

Forskningsområder

Marin økologi
Oceanografi

Forskningsområder

Bioakustik
Biofysik
Conservation og naturbevarelse
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Hvaler
Dyr
Pattedyr

Forskningsområder:

 • Mikrobiel genomik
 • Bioinformatik
 • Sediment mikrobiologi
 • Mikrobiel økologi

Forskningsområder

Biodiversitet
Bunddyr
Havbiologi
Klimaændringer
Marinbiologi
Populationsbiologi
Økologi
Marin økologi
Vådområder
Tidevandsområder
Økologiske netværk og interaktioner

Forskningsområder:

 • Marinøkologi
 • Biologisk oceanografi
 • Plankton og fisk
 • Statistisk og matematisk modellering

Forskningsområder

Marin økologi
Makroalger
Havgræs
Planters økofysiologi
Vækstrespons og tilpasninger til lys og næring
Spredning og kolonisering
Populationsdynamik
Alger
Ferskvandsbiologi
Havbiologi
Plantefysiologi

Forskningsområder:

 • Vandløbs økosystem-funktion
 • Makrofytters økologi
 • Klimaændringer
 • Naturbaseret vandbehandling

Forskningsområder:

 • Biokemi
 • Grundstoffers kredsløb: Svovl, kvælstof, kulstof
 • Akvatisk mikrobiel økologi
 • Modellering

Forskningsområder:

 • Arktisk systemforståelse
 • Marin økologi
 • Oceanografi
 • Havis og gletsjere

Forskningsområder

Vådområder
Det arktiske ocean
Alger
Planters økofysiologi

Forskningsområder:

 • Miljø DNA
 • Økologi
 • Evolution
 • Entomologi