Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Naturbeskyttelse og –genopretning

Verden står i en biodiversitetskrise, hvor bestande af dyr og planter skrumper i antal, og levesteder tabes med en uset hastighed.  I den sidste ende fører dette til udryddelse af mange arter – også i Danmark. Dertil kommer, at et stigende ressourceforbrug, klimaændringer og en øget tilstrømning af invasive arter forstærker den negative udvikling i fremtiden. Der er derfor behov for en ambitiøs indsats for naturbeskyttelse og –genopretning. Dette kræver en forståelse af grundlæggende biologiske sammenhænge og af de årsager, som ligger til grund for disse udfordringer.

På Institut for Biologi arbejder vi med spørgsmål som: Hvordan skabes en bedre balance mellem civilisationens behov og naturens modstandsdygtighed? Hvordan integreres naturbeskyttelse og –genopretning i landskabsforvaltning og i samfundsudviklingen generelt? Forskningen fokuserer på betydningen af tab af biodiversitet på genetisk, arts- og økosystemniveau. Desuden udvikler vi egnede forvaltningstiltag og anvender drone- og satellitunderstøttede overvågningsmetoder til genopretning af bestande og af hele økosystemer.

Forskningsgrupper indenfor Naturbeskyttelse og -genopretning

Kontakt en forsker indenfor Naturbeskyttelse og -genopretning

Forskningsområder

Biodiversitet
Evolution
Planter, blomster og træer
Taxonomi
Tropiske økosystemer

Forskningsområder

Biodiversitet
Conservation og naturbevarelse
Genetik og molekylær evolution
Tropiske økosystemer

Forskningsområder:

  • Terrestrisk økologi
  • Klimaforandringer
  • Fjernmåling
  • Bevarelse af biodiversitet 

Forskningsområder

Genetik
DNA
Fisk og fiskebiologi
Conservation og naturbevarelse
Biodiversitet
Klimaændringer
Evolution

Forskningsområder

Bunddyr
Havbiologi
Marin økologi
bestandsdynamik
bunddyrs økologi
invasive arter
makroparasitter
vækst og produktion

Forskningsområder

Bioakustik
Biofysik
Conservation og naturbevarelse
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Hvaler
Dyr
Pattedyr

Forskningsområder

Biodiversitet
Økologi
Globale klimaændringer
Makroøkologi
Miljøgeografi
Plantesamfund

Forskningsområder:

  • Vandløbs økosystem-funktion
  • Makrofytters økologi
  • Klimaændringer
  • Naturbaseret vandbehandling

Forskningsområder

Vådområder
Det arktiske ocean
Alger
Planters økofysiologi

Forskningsområder

Biodiversitet
Klimaændringer
Makroøkologi
Naturbevaring
Naturforvaltning
Pattedyr
Planter, blomster og træer
Tropiske økosystemer
Økologi
Naturparker
Skov
Landskab
Naturbeskyttelse og -forvaltning
Klimaeffekter på dyr og planter
Klimaændringer og biodiversitet
Biodiversitet