Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økoinformatik og biodiversitet - gammel side

Denne side er under udvikling

Ecoinformatics and Biodiversity

Mennesker og samfund er afhængige af Jordens store biologiske mangfoldighed.  Samtidigt udgør biodiversiteten og de komplekse økologiske systemer, der understøtter den, et af de mest fascinerende aspekter ved vores verden.  Men gennem blandt andet globalisering og klimaændringer er vi selv med til at skabe store forandringer i Jordens miljø. Derfor er det nødvendigt, at vi forstår biodiversiteten og de økologiske systemers dynamik i tid og rum. Og dét er netop fokus for vores forskning.

Hvad bestemmer artsdiversiteten?

Der er stor geografisk variation i biodiversitet og økosystemer, og hvad der bestemmer denne variation er et centralt spørgsmål i vores forskning. Vi udforsker de underliggende mekanismer, og vi arbejder med at forstå menneskets betydning for biodiversitet og økosystemer. Vi undersøger blandt andet, hvordan mennesker afhænger af biodiversitet og økosystemtjenester, hvordan vi bedst kan forvalte natur og miljø, og hvordan vi bedre kan forudsige fremtidige ændringer.  Et særligt fokus for vores forskning er derfor, hvad klimaet betyder for biodiversiteten.

”Big data”-økologi

En stor del af vores forskning benytter en ”Big data”-tilgang til økologien, som vi kalder økoinformatik. Økoinformatikken er baseret på store datamængder og avanceret data-håndtering og analyse. Gennem mange år er data for planter og dyrs forekomst, slægtsskab og funktion samlet ind, og avancerede teknikker baner vejen for indsamling af flere data. Med webbaserede dataportaler er enorme mængder af data blevet tilgængelige. Stærk regnekraft giver os nu mulighed for at håndtere de store mængder data og undersøge komplekse problemstillinger som for eksempel klimaændringernes effekt på biodiversitet og økologiske systemer.