Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Zoofysiologi - gammel side

Zoophysiology

Zoofysiologien er studiet af, hvordan dyr fungerer under forskellige levevilkår. Vores studier tager udgangspunkt i en klarlæggelse af de basale fysiologiske og biokemiske mekanismer på alle biologiske niveauer og integrerer dermed undersøgelser af proteiner og signalstoffers struktur og kemiske reaktioner i en forståelse af, hvordan det intakte dyr reagerer i forskellige situationer. Studierne ved sektionen er overvejende grundvidenskabelige, men inkluderer også studier af dyr i akvakultur, økotoksikologiske undersøgelser, støjs fysiologiske indvirkninger, undersøgelser af global opvarmning samt udviklingen af nye dyremodeller i den klinisk-medicinske forskning. Den zoofysiologiske faggruppe nyder godt af et stort nationalt og internationalt netværk. Særlige faglige styrker inkluderer:

  • Stofskiftets regulering, respiratoriske proteiner, respirations- og kredsløbsfysiologi
  • Tilpasninger til ekstreme temperaturer og udtørring
  • Dykkeadfærd hos marine dyr og sansefysiologi hos udvalgte hvirveldyr.

HER FINDER DU OS

Zoofysiologi
Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
C.F.Møllers Allé 3
8000 Aarhus C