Aarhus Universitets segl

Effekten af ændret grødeskæringspraksis på fysiske og biologiske parametre i små danske vandløb

Kandidateksamen: Mathias Gjørup Kleinsøe, Akvatisk biologi

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 27. september 2022,  kl. 11:00 - 13:00

Sted

Institut for Biologi, Ny Munkegade 114-116, bygning 1540-k20

Eksaminator: Tenna Riis

Censor: Lars Båstrup-Spohr fra Freshwater, KU