Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SKOV A/S 

SKOV A/S i Glyngøre specialiserer sig i klimaanlæg og farm management løsninger til svine- og fjerkræstalde. Deres produkter eksporteres til hele verden, og ud over deres fabrik i Glyngøre har firmaet også afdelinger i Thailand og Malaysia.

VMP 3- projektet er ét ud af flere samarbejder mellem AU og SKOV A/S, og gik ud på at undersøge og udrede funktionen af biologiske luftrensningsanlæg både på teknisk og mikrobielt niveau. Biologiske luftrensningsanlæg bruges til at fjerner ammoniak og lugt fra afkastluft fra stalde.

Som en del af projektet identificerede Aarhus Universitet i perioden perioden 2006–2010 de vigtigste mikroorganismer. Ydermere identificerede universitetet mikroorganismernes stofomsætning og funktion i de biologiske trickling-luftfiltre ved hjælp af moderne analyseteknologier.

Den nye forståelse af biologiske luftfiltres funktion blev af aktørerne omsat i bedre design, drift og markedsføring, og i dag er Farm AirClean biologiske luftrensningsanlæg forhåndsgodkendt og verificeret til svinestalde i en lang række lande. Farm AirClean kan, ved hjælp af biologisk luftrensning, nedbringe ammoniakindholdet i luften og samtidig fjerne lugtstofferne effektivt

”Som erhvervsvirksomhed giver de opnåede resultater fra forskningssamarbejderne en unik mulighed for at løfte vores udviklingsarbejde. Når der foretages undersøgelser og forskning direkte ude i staldene, kan resultaterne meget hurtigt omsættes i reel produktudvikling, og det kommer både os og landmændene til gavn”

Jørgen Yde Jensen, adm. Direktør i SKOV A/S.

Kontakt:

foto af Jørgen Yde Jensen

Jørgen Yde Jensen, adm. Direktør
SKOV A/S
Hedelund 4, Glyngøre
7870 Roslev
Tlf.: +66 23 823 031
E-mail: info@skov.com