Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Besøgsservice for gymnasier

Besøgsservice på Biologi er et tilbud rettet mod ungdomsuddannelserne (stx, htx, hf), men alle er velkomne til at kontakte os. Vi tilbyder en række faglige arrangementer med foredrag og øvelser, der kan bruges som undervisning og inspiration i biologi. Arrangementerne giver en mulighed for at få et indblik i den forskning der arbejdes med på Institut for Biologi. Det er muligt at kombinere et besøg på biologi-uddannelsen med besøg på andre naturvidenskabelige fag. Dette kan du læse mere om på hjemmesiden Gymnasieportalen.

Arrangementer

Foredrag og øvelser: Et typisk arrangement indledes med en introduktion til Institut for Biologi og biologistudiet (varighed 30-45 minutter) og efterfølges af et foredrag eller øvelse (1-2 timer). Foredragene afholdes af forskere og forskerstuderende, der er unge studerende med 4-8 års studier bag sig. Foredragets længde og faglige niveau aftales mellem underviser og den aktuelle foredragsholder. Ph.d. studerende vil ofte have mulighed for at komme ud på gymnasiet og holde foredraget der, mens de fastansatte videnskabelige medarbejdere fortrinsvis holder foredraget på Universitetet. Øvelser foregår på universitetet.

I nogle tilfælde vil der være mulighed for at arrangere rundvisning på forskningslaboratorier eller man kan se nogle af de eksperimenter, der arbejdes med på Biologi. Vi kan endvidere tilbyde at bakke op omkring faglige forløb på gymnasierne f.eks. i form af en samtale med henblik på inspiration og informationssøgning.

For at kunne bevare tilbuddet om bioformidling fremadrettet, er vi desværre nødsaget til at indføre en delvis brugerbetaling for udgifter i forbindelse med formidlingsaktiviteter i form af øvelser. Som udgangspunkt vil en øvelse faktureres med  1000 Kr.

Se hvilke foredrag og øvelser vi udbyder.

Evaluering af besøget

Efter endt besøg vil Besøgsservice sætte pris på, hvis underviseren ville udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet tager højst 10 minutter at besvare og vil hjælpe Besøgsservice fremadrettet.

På forhånd tak!

Besøgsservice for gymnasier - spørgeskema

Spørgeskema
Samtykke
Samtykke*
Indsend spørgeskema