Aarhus University Seal

Formidlingstogt sætter fokus på havmiljøet i Lillebælt

Skoleelever, lærere, politikere og kommunale forvaltninger sætter gennem de næste tre uger spot på havmiljøet i Lillebælt. Det sker, når projekt "Hovedet i Havet" i samarbejde med de lokale kommuner og Naturpark Lillebælt besøger en række syddanske havnebyer med Aarhus Universitets forskningsskib, Aurora.

Illustration/Foto: Peter Bondo Christensen ©
Målet med formidlingstogtet er at få skolebørn til at interessere sig for havmiljøet. Foto: Hovedet i Havet
Illustration/Foto: Peter Bondo Christensen ©
Der venter mange unikke oplevelser når eleverne får et indblik i verdenen under havets overflade. Foto: Hovedet i havet

Der er lagt op til levende undervisning, målrettet formidling, nødvendige diskussioner og underholdning, når forskningsskibet Aurora mandag d. 25. oktober stævner ud af Aarhus havn med kurs sydpå.

Gennem tre ugers ekspedition bliver Aurora det flydende klasselokale for skoleelever, der lokalt har tilknytning til Lillebælt langs den sydligste del af den jyske østkyst. Derudover inviteres offentligheden, beslutningstagere og politikere med ombord eftermiddage og aftener.

Det samlede mål er at blive klogere på, hvad vi sammen kan gøre for at få mere liv i Lillebælt og de indre danske farvande.

Et togt i oplysningens tjeneste

De indre danske farvande, og i særlig grad Lillebælt, har det skidt. En høj belastning med næringsstoffer kombineret med et intenst trawlfiskere fører til årlige iltsvind og dårlige bundforhold, der påvirker planter og dyr.

Videnskabsfolk fra Aurora, dygtige formidlere og engagerede projektfolk fra fem østjyske kommuner sætter nu problemerne i havmiljøet på skoleskemaet. Og med lidt held også på den politiske dagsorden.

Projekt ’Hovedet i Havet’ fra Aarhus Universitet besøger sammen med forskningsskibet Aurora byerne Vejle, Fredericia, Middelfart, Kolding og Sønderborg, hvor der bliver masser af aktiviteter i de fem havnebyer. Togtet strækker sig fra d. 26. oktober til d. 13. november.

Målet er at øge interessen for det havmiljø, der omgiver Danmark

”Projekt ’Hovedet i Havet’ sætter fokus på den meget spændende og righoldige natur, der findes under havets overflade og dermed er skjult for de fleste. Det er en stor fornøjelse, at vi under dette års togt med Aurora kan arbejde tæt sammen med de mange ildsjæle fra kommunerne, og sammen med dem fortælle at det er vigtigt at passe på den naturtype vi bl.a. finder i Lillebælt,” fortæller projektkoordinator Signe Brokjær, fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Signe er leder af togtet. 

Fra skoleelever til politikere

Adskillelige skoleklasser fra kommunerne kommer ombord på Aurora under ekspeditionen. Det sker som en del af et længere undervisningsforløb om det marine miljø, hvor eleverne får et grundigt indblik i, hvordan livet under havoverfladen har det.

Alle elever kommer med deres ideer og forslag til at forbedre havmiljøet gennem en ’ide-stafet’, der afsluttes i Sønderborg, hvor elevernes forslag præsenteres ved en konference i byens multikulturhus d. 13. november.

Politiske beslutningstagere og relevante foreninger kommer også ombord på Aurora. Her får de oplæg fra forskere om den nyeste viden om miljøtilstanden i Lillebælt og efterfølgende en debat om mulige tiltag for at forbedre havmiljøet.

Men også offentligheden får adgang ombord på skibet og til telte, der opstilles på kajen. Her kan man selv få fingrene i havet og møde havbiologer og naturvejledere, der fortæller og svarer på spørgsmål om livet i havet.

Der er rigtig gode fotomuligheder under alle aktiviteter.

Samlet program og adgang til fotos: Togt 2021 - Presse (au.dk)

Projekt Hovedet i Havet er støttet af Nordea-Fonden

Yderligere oplysninger: