Aarhus Universitets segl

WP1 - Globale Forandringsfaktorer og Forsinkede Effekter

Hvad laver vi

Med Arbejdspakke 1 (WP1) undersøger vi sammenhængene mellem fortidens, nutidens og fremtidens biodiversitet og produktion. Vi arbejder målrettet for at forstå, hvordan Global Change Drivers (GCD'er) og den historiske nedbrydning af økosystemer påvirker vores evne til at opretholde biodiversitet og produktion under fremtidige globale forandringer. 

Hvordan gør vi det

Med WP1 lanceres en omfattende feltkampagne for at indsamle prøver og data om mikroklimatiske forhold, jordbundsegenskaber, planteartsrigdom og sammensætning samt organisk materiale til eDNA-analyser. Undersøgelsen og analyserne vil variere rumligt på tværs af udvalgte Case-Landscapes, nationalt i Danmark og på europæisk niveau. Økosystemernes stabilitet vil blive vurderet ved at bruge estimater af overjordisk biomasse og produktivitet kombineret med nye remote-sensing teknikker, herunder satellit- og dronebaserede datasæt.

Hvorfor gør vi det

Forskningsresultaterne forventes at give ny indsigt i virkningen af ​​Global Change Drivers. Vi ønsker at opnå ny viden om, hvordan GCD'erne har påvirket den over/underjordiske biodiversitet og økosystemprocesserne. Med de nye forskningsresultater sigter vi mod at kunne producere grundlæggende viden om, hvordan man beskytter og genopretter flere aspekter af biodiversitet på både lokal og regional skala.

WP1 Team

Junior Investigator

Postdoc Cecilie Hermansen
📧​​​​​​​

PhD-student

Sebastian Gutierrez
📧​​​​​​​

PhD-student

Anne-Cathrine Storgaard Danielsen
​​​​​​​📧​​​​​​​

Postdoc

Zsófia Koma 
📧​​​​​​​

Leder af WP1

Professor Signe Normand
📧

Co PI af WP1

Professor Lis Wollesen de Jonge 
📧

International Co PI af WP1

Senior Scientist Aveliina Helm
📧