Aarhus Universitets segl

WP3 - Global & dynamisk kontekst

Hvad laver vi

Arbejdspakke 3 (WP3) adresserer Hypotese 3 (H3) ved at opbygge scenarier for ændringer i landskabsskala inden for en sociopolitisk og global kontekst af biodiversitet og socioøkonomisk forandring. Den landsdækkende prioritering i landskabsskala vil blive hierarkisk indlejret i globale og europæiske landsystemmodeller og i modeller for nye artssammensætninger og ændringer i udbredelse, der tager højde for flere trofiske niveauer og invasive arter. Udover at vurdere, hvordan globale tendenser påvirker optimering af landskabsprioritering i Danmark, vurderer WP3 også, hvordan beslutninger i Danmark påvirker biodiversiteten andre steder gennem import/eksport.

Landskabsskalaprioritering for langsigtede bæredygtige løsninger skal tage højde for afvejninger og synergier mellem SDG'er og GCD'er fra lokalt til globalt niveau

(Hypotese 3, SustainScapes)

Hvordan gør vi det

WP3 vil behandle følgende overordnede spørgsmål:

  • Hvordan vil optimering for flere SDG'er (Bæredygtige Udviklingsmål) i en europæisk og global kontekst påvirke national landskabs-skala prioritering af biodiversitet og biobaseret produktion?
  • Hvordan vil alternative scenarier for fremtidig samfundsudvikling påvirke den systemiske arealanvendelse på europæisk, nationalt og lokalt niveau?
  • Hvordan påvirker fremtidige globale ændringer biodiversiteten på lokalt og regionalt niveau gennem potentielle ændringer i udbredelse og artssammensætning?

Hvorfor gør vi det

WP3 vil producere udførlige scenarier, der beskriver den mulige udvikling, som naturlige økosystemer og produktionssystemer i Danmark og Europa skal foretage for at afbøde konsekvenserne af globale forandringer og nå SDG'erne (Bæredygtige Udviklingsmål). De foreslåede scenarier vil forholde sig til de mulige effekter af bæredygtige og handlingsrettede løsninger på den forventede arealanvendelse til beskyttelse af biodiversitet og produktion inden for rammerne af SDG'erne. WP3 vil derefter generere fremskrivninger af de ændringerne i biodiversitet og arealanvendelse og arealdækning, der forventes inden 2100 under de foreslåede scenarier og i betragtning af de nuværende og forventede socialpolitiske og miljømæssige realiteter i Danmark, Europa og verden. En integreret del af WP3 er at fastlægge, hvordan europæiske og globale prioriteter inden for fødevaresikkerhed og biodiversitetsbeskyttelse bestemmer prioritering af arealanvendelse i Danmark. WP3 vil også vurdere, hvordan ændringer i arealanvendelsen i Danmark kan have konsekvenser i europæisk og global skala via telecoupling* og eksternalisering af omkostningerne ved ændret arealanvendelse. Ved at anlægge et perspektiv som både rummer scenarier, fremskrivninger og løsninger gør WP3 mere end blot at illustrere de potentielle virkninger af ændringer, ved også at definere mulige veje til at løse de komplekse socio-økologiske problemer, der opstår som konsekvens af GCD'er. WP3 er meget ambitiøst, men også gennemførligt, da de internationale co-PI'er har udviklet de globale og europæiske modelleringsrammer for området. WP3 vil give den første samlede vurdering af, hvordan globale forandringer vil påvirke dansk biodiversitet på tværs af trofiske niveauer og habitater.

WP3 Team

Leder af WP3

Alejandro Ordonez Gloria
📧

CO PI

Peter Verburg
📧

CO PI

Wilfried Thuiller
📧