Aarhus Universitets segl

Om os

SustainScapes

Ønsker at gentænke landskaber, for at genskabe biodiversitet i en verden med stigende ressourcebehov og klimaforandringer                               

Kombinerer et team af danske og internationale forskere som arbejder for at finde bæredygtige løsninger på tværs af landskaber

Er finansieret af Novo Nordisk Fonden gennem deres Novo Nordisk Foundation Challenge Programme                                                    

Vores tilgange

Vi anlægger et historisk og nationalt perspektiv på landskaber, samtidig med at vi medtænker samfundsmæssige og miljømæssige perspektiver på både regionalt og globalt niveau

Vi har valgt at undersøge to grundlæggende elementer i arbejdet med langsigtede bæredygtige løsninger: Jordbundsegenskaber og Stabilitet i Økosystemer 

Vi undersøger effekten af Naturbaserede løsninger (NbS) for at genskabe biologisk og geologisk mangfoldighed – både i det åbne land, skove og bebyggede områder

Vi arbejder med adskillige af FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling  fx Livet på land, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Ansvarligt forbrug og produktion og Klimaindsats

Vi bruger tidsserier af data indsamlet med remote sensing til at skabe visualiseringer af landskaber, og udvikle beslutningsværktøjer og ændringsforslag for at opnå størst mulig lokalt engagement og samlet effekt

Vi arbejder interdisciplinært inden forpå tværs af biologi, agro-økologi og samfundsvidenskab, samt og involverer lokale og regionale interessenter for at realisere vores resultater i praksis