Aarhus Universitets segl

Vores forskning

Baggrund

Det accelererende tab af biodiversitet og stigende menneskelige ressourceforbrug skaber et øget behov for landareal til biobaseret produktion og genoprettelse af økosystemer

Den nuværende biodiversitet er formet af århundredes pres fra mange globale forandringsfaktorer (GCDs), og samfundet opfordrer til hurtig handling i retning af flere bæredygtige udviklingsmål (SDGs)

Vi gentænker hvordan vi prioriterer landareal til genopretning af biodiversitet og biobaseret produktion med hensyntagen til lokale behov og globale forandringer

Vi leverer det videnskabelige grundlag samt rumligt eksplicitte, lokale og bæredygtige løsninger, mens vi tager højde for både historisk, igangværende og fremtidigt menneskeligt pres i en globaliseret verden       

Vi undersøger

Hvordan har flere Globale forandringsfaktorer (Global Change Drivers GCD'er) påvirket jordbundsforhold og dermed vores evne til at opretholde biodiversitet sammen med en bæredygtig biobaseret produktion?

Se mere under Arbejdspakke 1 (WP1)

Hvordan kan Naturbaserede Løsninger (NbS) og landskabsprioritering bedst bidrage til at genoprette mangfoldigheden af liv (biodiversitet) og jordbundsforhold (geodiversitet)?

Se mere under Arbejdspakke 2 (WP2)                               

Hvordan kan bæredygtige løsninger på lokalt og nationalt niveau indlejres i en global sammenhæng?

 

 

Se mere under Arbejdspakke 3 (WP3)

Hvordan kan visualiseringer af samspillet mellem fordele ved Bæredygtige Udviklingsmål (SDGs) fremme implementering af transformative, bæredygtige og handlingsrettede løsninger?

Se mere under Arbejdspakke 4 og 5 (WP4 og WP5)

Grafisk illustration af SustainScapes og de seks arbejdspakker (WPs) vist som tal med cirkler omkring