Aarhus Universitets segl

WP3 - Global & dynamisk kontekst

Hvad laver vi

I WP3 opbygger vi scenarier for ændringer i landskabsskala inden for en sociopolitisk og global kontekst af biodiversitet og socioøkonomisk forandring. Den landsdækkende prioritering af landskabsskala bliver hierarkisk implementeret i globale og europæiske modeller til systematiserede landsystemer og ligeledes indsat i modeller der indregner flere trofiske niveauer samt invasive arter. Helt konkret, er formålet med WP3 at estimere hvordan globale tendenser influerer optimering af landsskabprioritering i Danmark, samt hvordan beslutninger taget i Danmark påvirker biodiversiteten andre steder gennem import/export. 

Hvordan gør vi det

SustainScapes producerer præcise scenarier, som beskriver de potentielle retninger, som de naturlige økosystemer samt produktionssystemer i Danmark og Europa skal tage, for at afbøde konsekvenserne af globale forandringer, samt opnå FN’s bæredygtige udviklingsmål (SDG) og målene fremsat af Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF). De foreslåede scenarier tager højde for de mulige effekter af bæredygtige og handlingsegnede løsninger på den forventede arealanvendelse til beskyttelse af biodiversitet og produktion inden for rammerne af SDG’erne samt mål 2 og 3 af KM-GBF aftalen. Herefter, genererer vi fremskrivninger af ændringerne inden for biodiversitet, arealanvendelse samt arealdækning som forventes inden år 2100, under de foreslåede scenarier, og i betragtning af både nuværende og forventede sociopolitiske samt miljømæssige realiteter i Danmark, Europa og verden. 

Hvorfor gør vi det

Vores mål med WP3 er at give en samlet vurdering af hvordan globale miljøforandringer influerer biodiversitet på tværs af trofiske niveau og habitater. Desuden, vil vi bygge en forståelse af de mulige retninger der kan vælges for at afdæmpe effekterne af globale forandringer og opnå FN’s bæredygtige udviklingsmål i en global og dynamisk kontekst. 

WP3 Team

PhD-Student

Hanne Dalsgaard Nicolaisen
📧

Professor

Jens-Christian Svenning
📧

Researcher

Mette Vestergaard Odgaard
📧

Junior Investigator

PostDoc Morten Graversgaard
📧

Leder af WP3

Assistant Professor Alejandro Ordonez Gloria
📧

International CO PI af WP3

Professor Peter Verburg
📧

International CO PI af WP3

Senior Scientist Wilfried Thuiller
📧