Aarhus Universitets segl

Nyheder

På denne side finder du de seneste nyheder fra SustainScapes - Center for bæredygtige landskaber i en foranderlig verden

Ny publikation: Discordance between farmers and scientists - Perspectives on nitrogen reduction measures in Denmark

Sara Iversen, Tommy Dalgaard & Morten Graversgaard har for nylig skrevet forskningsrapporten "Discordance between farmers and scientists - Perspectives on nitrogen reduction measures in Denmark", hvor de afdækker de forskellige opfattelser blandt forskere og landmænd om de foranstaltninger, der kan træffes for at begrænse kvælstofforurening.

Forskningen beskæftiger sig med den store udfordring med kvælstofforurening og undersøger de forskellige perspektiver blandt forskere og landmænd på løsningerne til at begrænse kvælstofforurening.

Deres arbejde er vigtigt, da det giver os omfattende og kompleks indsigt i to af de vigtigste aktører, landmænd og forskere, der kan forbedre miljøet ved at fremme reduceret kvælstofudvaskning inden for landbrugsdriftssystemer. Desuden identificerer det betydelige barrierer for anvendelsen af de bedste mulige foranstaltninger og kan på den måde give råd om fremtidig kommunikation og vidensdeling.

Forskningen undersøger et område af stor betydning ud fra perspektiverne fra to vigtige interessenter, forskere og landmænd, samtidig med at den også giver vigtige læringer for beslutningstagere, der er pålagt at etablere foranstaltninger til at modvirke kvælstofforurening.

For beslutningstagere er det vigtigt at forstå de forskellige interessenternes opfattelser, når man vælger initiativer, og det kan desuden hjælpe med at forbedre samarbejdet og vidensdeling samt kommunikation mellem interessenter.

Find publikationen her: https://bio.au.dk/forskning/forskningscentre/sustainscapes/forskning/rapporter