Aarhus Universitets segl

WP4 - Lokal empowerment

Hvad laver vi

I WP4 fokuserer vi på økosystemtjenester, deres omkostninger og fordele, I forbindelse med scenarieudvikling samt oversættelse af de forskellige scenariers udfald , med det formål at styrke lokalt engagement samt lokale handlinger gennem kollektiv effekt. Helt konkret, vil WP4 kombinere elementer fra WP2, vedrørende økosystemtjenester, med viden og modeller fra WP3, og inkorporere disse elementer i en kollektiv for at fremme engagement blandt interessenter. Samlet set vil WP4 bidrage til implementeringen af optimale, bæredygtige og eksekverbare naturbaserede løsninger (NbS) gennem forskellige metoder målrettet til at styrke lokalt engagement og styring.

Hvordan gør vi det

SustainScapes vil anvende en kollektiv til involvering af aktører. Vores tilgang inkluderer forskellige undersøgelsesbaserede data vedrørende attituder og opfattelser, interviews med en variation af interessenter samt feltundersøgelser. Desuden inkluderes en vurdering af økosystemtjenester gennem en kombination af meta-analyse, modellering og demonstrationer af socioøkonomiske fordele.  

SustainScapes involverer desuden to kategorier af aktører i arbejdet: Nationale aktører, som nationale organisationer og statslige organer, samt lokale aktører, eksempelvis private landejere, lokale organisationer og lokalbefolkninger. Samlet set, kombinerer WP4 resultater fra vores forskellige forskningsområder for at udvikle en model som inkluderer evidensbaseret prioritering af landskabsskalaer for at styrke lokale initiativer og følge effekterne heraf. Modellen bliver valideret og testet i forskellige danske landskaber, for at sikre det højest mulige læringsudbytte og det højeste niveau af generalisering rettet mod landsdækkende implementering. 

Hvorfor gør vi det

Målet med WP4 er at udvikle et evidens-baseret beslutnings- og forandrings værktøj som integrerer lokalt engagement, beslutningsværktøjer og styringsværktøjer. SustainScapes vil derfor tilbyde et værktøj som indeholder håndterbare og målbare naturbaserede løsninger som optimerer lokalt engagement og kollektiv effekt.  

WP4 Team

Junior Investigator

Maya Pasgaard
📧

PhD-Student

Nele Lohrum
📧

PostDoc

Pil Birkefeldt Møller Pedersen
📧

Researcher

Mette Vestergaard Odgaard
📧

Junior Investigator

PostDoc Morten Graversgaard
📧

PostDoc

Sara Iversen
📧

Researcher

Martin Hvarregaard Thorsøe
📧

Leder af WP4

Professor Tommy Dalgaard
📧

CO PI af WP4

Professor Mikael Skou Andersen
📧

International CO PI af WP4

Professor Aletta Bonn

International CO PI af WP4

Senior Scientist Sandra Lavorel