Aarhus Universitets segl

WP2 - Naturbaserede løsninger

Hvad laver vi

I WP2 vurderer vi, hvordan, hvor og hvornår Naturbaserede Løsninger (NbS) bidrager til at bevare biodiversiteten sammen med produktion i det åbne land, skove og byer. Gennem konceptualisering og kvantificering af NbS potentiale vil WP2 udvikle det videnskabelige grundlag for NbS, evaluere deres økosystemtjenester og vurdere effektstørrelserne og dynamikken under implementering. Inden for NbS vil fokus være på tilgange, der genopretter naturlige økologiske processer, f.eks. naturlig hydrologi og græsningsregimer, som tænkt i 'rewilding'-tilgangen til genopretning af økosystemer, og NbS, der fremmer bæredygtig sædskifte til kulstofbinding, erosionsreduktion, kontrol med skadedyr gennem naturlige fjender og øget afgrødebestøvning.

Hvordan gør vi det

WP2 vil arbejde med forskningsspørgsmålene med en kombination af landsdækkende geospatiale analyser og feltundersøgelser, kvantificering af NbS-potentiale og kortlægning af økosystemprocesser og relaterede økosystemtjenester, efterfulgt af rumlige optimeringsscenarier, samt revurderinger under fremtidige klima- og samfundsscenarier (i samarbejde med WP3). De landsdækkende undersøgelser vil koble data om skovstruktur, forvaltning, produktion og biodiversitet ved hjælp af remote sensing (f.eks. 72 rasterlag af vegetation og terrænstruktur produceret af luftbåren LiDAR), nationale registre og kortdata. NbS-fokuserede feltundersøgelser vil blive udført i forbindelse med SustainScapes-feltundersøgelser og involverer desuden både terrestrisk og dronebaseret LiDAR sammen med traditionelle undersøgelsesmetoder for udvalgt NBS-relateret skovforvaltning og genplantningspraksis. Spørgsmålet om "Hvad er potentialet for byrelateret NbS for biodiversitet og produktion i Danmark?" vil derudover blive behandlet gennem en systematisk gennemgang, meta-analyse, ledelsesbaserede vurderinger af NbS-effekter nationalt og interessentbaserede vurderinger (I samarbejde med WP1 og WP3).

Hvorfor gør vi det

SustainScapes og WP2 bygger på verdensklasse erfaringer med NbS og vil give ny indsigt i og bidrage med implementeringen af ​​NbS på tværs af rumlige forhold og under fremtidige forandringer.

WP2 Team

Junior Investigator

Postdoc Morten Graversgaard
📧

PhD-student

Michael Straarup Mielec
📧

Postdoc

Sara Iversen
📧

PhD-student

Nele Lohrum
📧

PhD-student

Marianne Damholdt Bergin
📧

Postdoc

Pil Birkefeldt Møller Pedersen
📧

Leder af WP2

Professor Jens-Christian Svenning
📧

CO PI of WP2

Professor Tommy Dalgaard
📧

International CO PI of WP2

Professor Henrique M. Pereira
📧

International CO PI of WP2

Prof.dr.ir. David Kleijn
📧