Aarhus Universitets segl

North Sea Wrecks

North Sea Wrecks projektet er et EU Interreg North Sea Region finansieret forskningsprojekt, der har til formål at undersøge risikoen fra vrag og ammunition i Nordsøen. Forskningskonsortiet består af partnere fra lande omkring Nordsøen herunder Tyskland, Holland, Belgien og Norge samt Danmark hvor Institut for Geoscience, Aarhus Universitet er med.

Projektet tager udgangspunkt i Nordsøen som et Blue Growth område for vindenergi, marine råstoffer, transport og fiskeri samt rekreative aktiviteter langs kysterne. I forbindelse med sådanne aktiviteter og for at sikre en bæredygtig udvikling af Nordsøen, er det vigtigt at forstå risikoen fra de mange vrag og bomber, der er blevet efterladt i Nordsøen under de to verdenskrige. En stor del af North Sea Wrecks projektet handler derfor om at indsamle nye data fra udvalgte vrag, som kan bruges til belyse hvor stor risikoen er og til at udvikle et risikovurderingsværktøj der bliver tilgængeligt for alle aktører i Nordsøen.

I foråret 2020 sejlede Institut for Geoscience ud med forskningsskibet Aurora til to vrag i Nordsøen. Her blev der indsamlet bundprøver og geofysiske data med både det fastmonterede akustiske udstyr på Aurora og med udstyr fra SeisLab Aarhus, der blev trukket efter skibet. Ud fra multibeam bathymetri skanninger og side scan sonar data har vi opstillet modeller af de to undersøgte vrag og sedimentationsforholdene omkring disse. De nye data og resultater kommer til at indgå i risikovurderingsværktøjet. Projektet varer til Oktober 2022.