Aarhus Universitets segl

Forskningsområder 

På Institut for Biologi arbejder vi med grundforskning, som bidrager til forståelsen af livets udvikling (genetik og evolution), samt levende organismers funktion (fysiologi) og indbyrdes påvirkning (økologi). Vores forskning har et anvendelses- og problemløsningsorienteret sigte i forhold til nationale og globale miljøproblemer såvel som samfundsmæssige udfordringer. Som eksempler kan nævnes biodiversitetskrisen, klimaændringer, bæredygtig fødevareproduktion og fødevaresikkerhed. Vores forskningen adresser således emner af stor politisk og offentlig bevågenhed.

 

Vi er overbevist om, at problemer og udfordringer af denne kaliber kun kan løses igennem samarbejde på tværs af disciplinerne. Instituttets forskning bygger derfor på samarbejde med nationale og internationale forskningsinstitutioner, organisationer og virksomheder.