Aarhus Universitets segl

Molekylær cellebiologi

Forståelse af, hvordan celler arbejder og reagerer på deres omgivelser, er et fundamentalt aspekt af biologi. På Institut for Biologi forsker vi i cellernes biologi ved hjælp af molekylære metoder og teknikker, som anvendes i genetik, fysiologi og biokemi. Forskningen omfatter studier af både encellede og flercellede organismer. For eksempel undersøger vi, hvordan mikroorganismer driver globale kredsløb af kulstof og kvælstof, og hvordan de interagerer med dyr og planter. Vi studerer også dyrs cellulære tilpasninger til miljøet og deres adfærd på et molekylært niveau.

Spændvidden af vores forskning er stor. Således forsker vi i de cellulære og molekylære mekanismer, som regulerer energistofskiftet, mitokondriernes respiration og funktionen af blodkredsløbet hos hvirveldyr, med særligt fokus på arter, som tåler lave iltkoncentrationer. Vi studerer også mekanismen og strukturen, der gør det muligt for såkaldte ”kabelbakterier” at transportere elektroner over flere centimeters afstand i havbunden, og hvordan tilstedeværelsen af disse bakterier reducerer frigivelsen af drivhusgas (metan) fra rismarker. Vores forskning på det molekylære celleniveau har både stor betydning indenfor både biomedicin og økologi.


Kontakt en forsker indenfor Molekylær cellebiologi

Forskningsområder

Molekylær cellebiologi
Dyrefysiologi
Genetik og evolution
Respiratory Physiology
Acid Base Regulation
Evolutionary Biology
Retina

Forskningsområder

Dyrefysiologi
blod,
ilttransport
Dyrs tilpasning til miljøet
hypoxi,
hibernering
Molekylær økofysiologi
proteinfunktion,
nitrogenoxid og frie radikaler

Forskningsområder

Astrobiologi
Mars
Mikrobielle processer og stofkredsløb
Is-dannende proteiner
Mikrobiologi
Mikroorganismer i atmosfæren
Aeromikrobiologi
Astrobiologi
Aeromikrobiologi
Mikrobiel Økologi

Forskningsområder

Nanoteknologi og nanovidenskab
Mikrobiologi
Bakteriel adhæsion
Mikrobiel Økologi
Bakterier
Atomic Force Mikroskopi, AFM
Fødevaresikkerhed
Nanobioteknologi
Scanning Probe Mikroskopi, SPM

Forskningsområder

Miljømæssig mikrobiologi
Mikrobiel økologi
Billeddannelse Massespektrometri
Billeddannelse af enkeltceller
Biogeokemi

Forskningsområder

Bananfluer
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Edderkopper
Insekter
Klimaændringer
Kredsløbsfysiologi
Krybdyr

Forskningsområder

Mikrobiologi
Mikrobiel Økologi
Molekylær Mikrobiel Økologi
Bakterier
Symbiose
Biodiversitet
Økologi
Evolution
Molekylær mikrobiologi

Forskningsområder

Dyrefysiologi
respirationsfysiologi
Krybdyr
Padder
Dyr
Dyrs tilpasning til miljøet
Kredsløbsfysiologi
hjerte

Forskningscentre indenfor Molekylær cellebiologi

Forskningsgruppe indenfor Molekylær cellebiologi