Aarhus Universitets segl

Naturbeskyttelse og –genopretning

Verden står i en biodiversitetskrise, hvor bestande af dyr og planter skrumper i antal, og levesteder tabes med en uset hastighed.  I den sidste ende fører dette til udryddelse af mange arter – også i Danmark. Dertil kommer, at et stigende ressourceforbrug, klimaændringer og en øget tilstrømning af invasive arter forstærker den negative udvikling i fremtiden. Der er derfor behov for en ambitiøs indsats for naturbeskyttelse og –genopretning. Dette kræver en forståelse af grundlæggende biologiske sammenhænge og af de årsager, som ligger til grund for disse udfordringer.

På Institut for Biologi arbejder vi med spørgsmål som: Hvordan skabes en bedre balance mellem civilisationens behov og naturens modstandsdygtighed? Hvordan integreres naturbeskyttelse og –genopretning i landskabsforvaltning og i samfundsudviklingen generelt? Forskningen fokuserer på betydningen af tab af biodiversitet på genetisk, arts- og økosystemniveau. Desuden udvikler vi egnede forvaltningstiltag og anvender drone- og satellitunderstøttede overvågningsmetoder til genopretning af bestande og af hele økosystemer.


Kontakt en forsker indenfor Naturbeskyttelse og -genopretning

Forskningsområder

Biodiversitet
Evolution
Planter, blomster og træer
Taxonomi
Tropiske økosystemer

Forskningsområder

Biodiversitet
Conservation og naturbevarelse
Genetik og molekylær evolution
Tropiske økosystemer

Forskningsområder

Genetik
DNA
Population genomics
Epigenetics
Fisk og fiskebiologi
Conservation og naturbevarelse
Biodiversitet
Klimaændringer
Evolution

Forskningsområder

Bunddyr
Havbiologi
Marin økologi
bestandsdynamik
bunddyrs økologi
invasive arter
makroparasitter
vækst og produktion

Forskningsområder

Bioakustik
Biofysik
Conservation og naturbevarelse
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Hvaler
Dyr
Pattedyr
Biologi
Sansefysiologi
Bioakustik
Biomekanik
Støjeffekter

Forskningsområder

Biodiversitet
Økologi
Globale klimaændringer
Makroøkologi
Miljøgeografi
Plantesamfund

With my background in Biology, PhD in Global Development, and postdoc in Human Geography, l am trying to combine the best of different field to specialize in Environmental Justice and sustainability.

I am eager to explore creative and engaging approaches via inter- and transdisciplinary research collaborations and innovative students, from landscape design experiments and photography-based studies to body-mapping of nature relations, and Citizen Science.

Currently, l am steering a research project in South Africa with partners from University of Pretoria and private and public partner. We focus on collaborative, locally-anchored Green Infrastructure and Nature-based Solutions as a strategy to address great challenges surrounding biodiversity, inequity, water and waste in green spaces of deprived urban areas. The project includes co-development and onsite testing of landscape designs and ecological restoration with and in local communities.

In parallel, I am part of the SustainScapes research center, where I coordinating the LandSkab project, in which we will assess user perceptions through co-created landscape visualizations (maps, models and physical installations).

Tightly connected to my research, I see teaching as a privilege and passion, and an opportunity to integrate mutual learning with student-driven studies (see Pasgaard 2017).

See further detail on this profile page or do not hesitate to reach out for more information.

Forskningsområder

Naturbeskyttelse og genopretning
Samfund og borger
Magt og politik
Læring og videndeling
Sydafrika
Biodiversitet

Forskningsområder

Vådområder
Genopretning
Drivhusgasser
Kulstof
Det arktiske ocean
Primær produktion
Havis
Lys
Alger
Fotosyntese
Lys
Planters økofysiologi
Kulstoftilpasning
Gasudveksling
Næringsstoffer

 

Jens-Christian Svenning is a macroecologist and biogeographer, with strong interest in plants, animals and people across the world. Alongside basic curiosity about nature, Jens-Christian Svenning is highly motivated to contribute to help overcome the climate and biodiversity crises and promote sustainable societal development. His research includes strong foci on fundamental drivers of biodiversity, climate change impacts on biodiversity and ecosystems, and human-nature interactions from the past to the future, with strong interest in fundamental issues such as disequilibrium dynamics and top-down trophic effects. Key applied research foci include predictive modelling, the application of informatics and space-borne and other remote sensing technology to ecological and sustainability research, human dependence on and benefits from nature, and rewilding as a promising approach to ecosystem restoration. Jens-Christian Svenning is highly committed to ensuring the societal benefits of his research and knowledge, working closely with a range of public and private actors on concrete real-world conservation, restoration and sustainability projects and challenges, as well as doing large amounts of outreach.

Google Scholar profile

ResearchGate profile

ResearcherID profile

Forskningsområder

Biodiversitet
Biogeografi
Klimaændringer
Makroøkologi
Naturbevaring
Naturforvaltning
Pattedyr
Planter, blomster og træer
Tropiske økosystemer
Økologi
Økoinformatik
Naturparker
Skov
Landskab
Naturbeskyttelse og -forvaltning
Klimaeffekter på dyr og planter
Klimaændringer og biodiversitet
Biodiversitet