Aarhus Universitets segl

Naturbeskyttelse og –genopretning

Verden står i en biodiversitetskrise, hvor bestande af dyr og planter skrumper i antal, og levesteder tabes med en uset hastighed.  I den sidste ende fører dette til udryddelse af mange arter – også i Danmark. Dertil kommer, at et stigende ressourceforbrug, klimaændringer og en øget tilstrømning af invasive arter forstærker den negative udvikling i fremtiden. Der er derfor behov for en ambitiøs indsats for naturbeskyttelse og –genopretning. Dette kræver en forståelse af grundlæggende biologiske sammenhænge og af de årsager, som ligger til grund for disse udfordringer.

På Institut for Biologi arbejder vi med spørgsmål som: Hvordan skabes en bedre balance mellem civilisationens behov og naturens modstandsdygtighed? Hvordan integreres naturbeskyttelse og –genopretning i landskabsforvaltning og i samfundsudviklingen generelt? Forskningen fokuserer på betydningen af tab af biodiversitet på genetisk, arts- og økosystemniveau. Desuden udvikler vi egnede forvaltningstiltag og anvender drone- og satellitunderstøttede overvågningsmetoder til genopretning af bestande og af hele økosystemer.


Kontakt en forsker indenfor Naturbeskyttelse og -genopretning

Forskningsområder

Biodiversitet
Evolution
Planter, blomster og træer
Taxonomi
Tropiske økosystemer

Forskningsområder

Biodiversitet
Conservation og naturbevarelse
Genetik og molekylær evolution
Tropiske økosystemer

Forskningsområder:

  • Terrestrisk økologi
  • Klimaforandringer
  • Fjernmåling
  • Bevarelse af biodiversitet 

Forskningsområder

Genetik
DNA
Population genomics
Epigenetics
Fisk og fiskebiologi
Conservation og naturbevarelse
Biodiversitet
Klimaændringer
Evolution

Forskningsområder

Bunddyr
Havbiologi
Marin økologi
bestandsdynamik
bunddyrs økologi
invasive arter
makroparasitter
vækst og produktion

Forskningsområder

Bioakustik
Biofysik
Conservation og naturbevarelse
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Hvaler
Dyr
Pattedyr

Forskningsområder

Biodiversitet
Økologi
Globale klimaændringer
Makroøkologi
Miljøgeografi
Plantesamfund

Forskningsområder

Naturbeskyttelse og genopretning
Samfund og borger
Magt og politik
Læring og videndeling
Sydafrika
Biodiversitet

Research topics:

(1) Impact of environmental factors and biogeochemical processes on nutrient and carbon retention and export in stream ecosystems
(2) Impact of climate change on Arctic stream ecosystem functioning 
(3) Biogeochemical links between terrestrial and aquatic ecosystems
(4) Macrophyte and biofilm ecology

Forskningsområder

Vådområder
Genopretning
Drivhusgasser
Kulstof
Det arktiske ocean
Primær produktion
Havis
Lys
Alger
Fotosyntese
Lys
Planters økofysiologi
Kulstoftilpasning
Gasudveksling
Næringsstoffer

Forskningsområder

Biodiversitet
Biogeografi
Klimaændringer
Makroøkologi
Naturbevaring
Naturforvaltning
Pattedyr
Planter, blomster og træer
Tropiske økosystemer
Økologi
Økoinformatik
Naturparker
Skov
Landskab
Naturbeskyttelse og -forvaltning
Klimaeffekter på dyr og planter
Klimaændringer og biodiversitet
Biodiversitet