Aarhus Universitets segl

Miljøteknologi

Vores forståelse af verden omkring os afhænger af de værktøjer vi har til rådighed. De første mikroskoper ændrede vores opfattelse af verden og førte til opdagelsen af mikroorganismer. Den nuværende teknologiske udvikling hjælper os med bedre at forstå kompleksiteten i levende systemer. På grund af den store biologiske kompleksitet har vi brug for en række værktøjer og metoder.

På Institut for Biologi udvikler vi de nødvendige værktøjer og metoder og anvender dem på forskellige økosystemer. Vores værktøjskasse gør det for eksempel muligt at undersøge enkelte celler ved hjælp af avanceret mikroskopi og variation i biodiversitet på tværs af store områder ved hjælp af drone- eller satellitbaseret remote sensing. Dette giver os mulighed for at undersøge den biologiske kompleksitet fra lille til stor skala, og det gør os i stand til at analysere biologiske systemer i både tid og rum. Disse og lignende undersøgelser medvirker til udviklingen af teknologi, der bidrager til løsningen af globale menneskeskabte udfordringer som for eksempel forurening og klimaforandring. Vores forskning bidrager med avancerede værktøjer, metoder og modeller til bedre at forstå verden omkring os og sigter aktivt mod at finde bæredygtige løsninger.


Kontakt en forsker indenfor Miljøteknologi

Hans Brix

Institutleder, Professor

Forskningsområder

Ferskvandsbiologi
Vådområder
Drivhusgasser
Spildevandsrensning
Konstrueret vådmark
Pileanlæg
Biologiske filtre
Planters økofysiologi
Fotosyntese
Gas transport
Næringsstofoptag
Klimaændringer
Kulstofbinding
Metan emission

Jeg forsker i mikrobiel økologi, dvs. den gensidige påvirkning mellem mikroorganismer og deres omgivelser. Jeg er en del af Center for Elektromikrobiologi, hvor vi forsker i mikroorganismer der transporterer elektroner  og udveksler dem med omgivelserne , specielt med fokus på kabelbakterierne. Jeg lavede min ph.d. i udvikling af en mikrosensor for metan og var teknisk leder i opstarten af mikrosensor-firmaet Unisense A/S og har derfor en del teknisk og kommerciel erfaring.

Forskningsområder

Mikrobiologi
Sensor technologies
Sensor systems and applications
Modeling and Simulation

Forskningsområder

Sensor technologies
Biomonitering
Analytisk kemi
Oxygen og ilt
Miljøkemi

Forskningsområder

Kystnære vande
Kvælstof
Fosfor
Ferskvand
Mikrobiel økologi
Elektrokemi
Sensor technologies

Forskningsområder

Nanoteknologi og nanovidenskab
Mikrobiologi
Bakteriel adhæsion
Mikrobiel Økologi
Bakterier
Atomic Force Mikroskopi, AFM
Fødevaresikkerhed
Nanobioteknologi
Scanning Probe Mikroskopi, SPM