Aarhus Universitets segl

Biodiversitet

Studiet af biodiversitet omfatter alle levende organismer og deres rumlige og tidslige fordeling. Biodiversiteten er udfordret globalt af menneskelige aktiviteter, som truer arterne og accelererer deres uddøen, hvilket kan have negativ indvirkning på den tætte kobling mellem natur og menneskers aktivitet (kultur). Ud over klassiske metoder til at studere biodiversitet, bruges i dag avanceret DNA-teknologi i kombination med bioinformatiske analysemetoder.

På Institut for Biologi arbejder vi på at øge vores forståelse af biodiversitet, fra små genetiske variationer, over variationer mellem arter til variationer på økosystemniveau. Instituttet bidrager til den løbende opdagelse af nye livsformer fra mikroorganismer i havbunden til nye plantearter i tropiske regnskove. Vores forskning adresserer spørgsmål om biodiversitet med et evolutionært udgangspunkt for at forstå, hvordan de organismer, vi kender i dag, er blevet til. For eksempel: Hvordan opstod biodiversiteten? Hvad er de nødvendige betingelser for at opretholde den? Vi arbejder desuden med at beskrive biodiversitetens rolle i truede økosystemer og på at udvikle modeller, som kan forudsige de fremtidige forandringer i biodiversiteten og økosystemerne. 


Kontakt en forsker indenfor Biodiversitet

Forskningsområder

Biodiversitet
Evolution
Planter, blomster og træer
Taxonomi
Tropiske økosystemer

Forskningsområder

Biodiversitet
Conservation og naturbevarelse
Genetik og molekylær evolution
Tropiske økosystemer

Forskningsområder

Adfærd og etologi
Edderkopper
Evolution
Genetik
Populationsbiologi
Selektion
Økologi
Zoologi

Forskningsområder:

  • Terrestrisk økologi
  • Klimaforandringer
  • Fjernmåling
  • Bevarelse af biodiversitet 

Forskningsområder

Biodiversitet
planter
palmer (Arecaceae)
Evolution
phylogenomics
Tropiske økosystemer
tropisk regnskov
Økologi
makroøkologi
biogeografi

Forskningsområder

Biodiversitet
Makroøkologi
Green space
Nature-based solutions
Urban space
Biodiversity
Health

Forskningsområder

Biodiversitet
Zoologi
Biogeografi
Evolution
Dyrerigets evolution
Fylogeografi
Dyr
hvirvelløse dyr
meiofauna
bjørnedyr
hjuldyr
ringbærere
dolkhaler
livscyklus
Xenoturbella
Biologi
Klimaændringer

Forskningsområder

Bunddyr
Havbiologi
Marin økologi
bestandsdynamik
bunddyrs økologi
invasive arter
makroparasitter
vækst og produktion

Forskningsområder

Planters tilpasninger til miljøet
værts-parasit interaktioner
Evolution
Evolutionær økologi
Genetik
Evolutionær genetik

Forskningsområder

Biodiversitet
Bunddyr
Havbiologi
Klimaændringer
Marinbiologi
Populationsbiologi
Økologi
Marin økologi
Vådområder
Tidevandsområder
Økologiske netværk og interaktioner
Parasitter

Forskningsområder

Biodiversitet
Økologi
Globale klimaændringer
Makroøkologi
Miljøgeografi
Plantesamfund

Forskningsområder

Naturbeskyttelse og genopretning
Samfund og borger
Magt og politik
Læring og videndeling
Sydafrika
Biodiversitet

Research topics:

(1) Impact of environmental factors and biogeochemical processes on nutrient and carbon retention and export in stream ecosystems
(2) Impact of climate change on Arctic stream ecosystem functioning 
(3) Biogeochemical links between terrestrial and aquatic ecosystems
(4) Macrophyte and biofilm ecology

Forskningsområder

Arv og miljø
Bananfluer
Dyrs tilpasning til miljøet
Evolution
Genetik
Insekter
Selektion
Stress og evolutionsgenetik

Forskningsområder

Biodiversitet
Biogeografi
Klimaændringer
Makroøkologi
Naturbevaring
Naturforvaltning
Pattedyr
Planter, blomster og træer
Tropiske økosystemer
Økologi
Økoinformatik
Naturparker
Skov
Landskab
Naturbeskyttelse og -forvaltning
Klimaeffekter på dyr og planter
Klimaændringer og biodiversitet
Biodiversitet

Forskningsområder:

  • Miljø DNA
  • Økologi
  • Evolution
  • Entomologi

Forskningsområder

Biodiversitet
Plantesamfund
Vegetationsøkologi
Makroøkologi
Rumlig modellering
Evolution
Taxonomi
Tropiske økosystemer
Mellem- og Sydamerika i alm.
Verdensmål 15 - Livet på land