Aarhus Universitets segl

Biodiversitet i vandløb

Biodiversitetskrisen er aktuel i vandløbsøkosystemet, akkurat ligesom vi ser i økosystemerne på land. Mange arter er i dag i tilbagegang og nogle arter er i dag blevet sjældne. I de seneste år har vi kvantificeret tilbagegangen og vi finder at cirka en tredjedel af plante- og smådyrsarterne er sjældne i dag. Og kigger vi dybere i tallene kan vi se at mere end 50% af de sjældne arter i dag er truede.

På Institut for Biologi forsker vi i naturlige og antropogene processer der indvirker på biodiversiteten i vandløbene og vi ser på hvordan vi kan genoprette biodiversiteten vandløbene.