Aarhus Universitets segl

Insekter i det danske landskab

Insekter er ekstremt vigtige i både naturlige og mange dyrkede økosystemer, hvor de udgør led i fødekæder, og har funktioner som for eksempel bestøvning og stofomsætning. Vi ser i øjeblikket store nedgange i insektbestande og uddøen af arter. Hvis nedgangen i bestandene medfører tab af genetisk diversitet, vil det have store konsekvenser for bestandenes sundhed og overlevelse og dermed for de vigtige funktioner, som insekterne har.

Centre for Ecological Genetics undersøger genetisk diversitet i insekter i naturlige og dyrkede områder med henblik på at forstå, hvordan arealers anvendelse i samspil med insekternes biologi påvirker den genetiske diversitet. Denne viden bruges til at kortlægge sammenhængen imellem genetisk diversitet og arternes biologiske funktioner og deres sårbarhed over for miljøforandringer og sygdomsudbrud.

EcoGenetics er et internationalt samarbejde med forskere fra Universiteterne i Helsinki og Aberdeen. Forskningen er støttet af Novo Nordisk Fonden med en bevilling på knap 60 mio kr.

Insekter udgør en stor andel af jordens biodiversitet, og de udfører mange vigtige økologiske funktioner i naturlige og dyrkede økosystemer. EcoGenetics undersøger faktorer, der påvirker bestandenes genetiske diversitet og effekten på individer, bestande og arter.