Aarhus Universitets segl

Mikrobielle processer og diversitet

Vores planet er beboet af et enormt antal mikroorganismer. Deres aktivitet er essentiel for det globale stofkredsløb og for sundhed og funktion af økosystemer og organismer – fra planter til mennesker. Dertil kommer, at vi udnytter mikrobielle processer og produkter i en lang række industrielle processer så som spildevandsrensning, produktion af energi, fødevareproduktion og bioteknologi.

På Institut for Biologi undersøger vi de mekanistiske detaljer bag mikrobielle processer i naturlige og i menneskeskabte systemer, og vi studerer de mikroorganismer, der driver dem. Denne viden er fundamental for at forstå, hvordan stofkredsløbet påvirkes af ydre påvirkninger som for eksempel klimatiske forandringer, eller hvordan vi kan påvirke mikrobielle processer til at fungere til vores fordel i forbindelse med, eksempelvis, kvælstoffjernelse under spildevandsrensning eller til begrænsning af produktion af svovlbrinte i kloaker og i oliefelter.

Vores forskning spænder over alle niveauer af biologisk organisation fra cellulære processer, via mikrobielle samfund og hele økosystemer, til det globale stofkredsløb.


Kontakt en forsker indenfor Mikrobielle processer og diversitet

Jeg forsker i evolutionsøkologi og genetik og interesserer mig for  gruppeliv, samarbejde og parringssystemer, genomiske konsekvenser af socialitet og indavlede parringssystemer, genetiske og ikke-genetiske processer involveret i tilpasning. Jeg er professor ved og centerleder af Center for Ecological Genetics (EcoGenetics) på Institut for Biologi. Her undersøger vi forholdet mellem genetisk diversitet og funktionelle reaktioner. Vi sigter mod at forudsige insekters fremtidige udbredelse og ydeevne og opretholdelse af populationens genetiske mangfoldighed og vil give værktøjer til at udvikle effektive forvaltningspraksisser i lyset af de igangværende globale forandringer.

Forskningsområder

Adfærd og etologi
Edderkopper
Evolution
Genetik
Populationsbiologi
Selektion
Økologi
Zoologi

Hans Brix

Institutleder, Professor

Forskningsområder

Ferskvandsbiologi
Vådområder
Drivhusgasser
Spildevandsrensning
Konstrueret vådmark
Pileanlæg
Biologiske filtre
Planters økofysiologi
Fotosyntese
Gas transport
Næringsstofoptag
Klimaændringer
Kulstofbinding
Metan emission

Jeg forsker i mikrobiel økologi, dvs. den gensidige påvirkning mellem mikroorganismer og deres omgivelser. Jeg er en del af Center for Elektromikrobiologi, hvor vi forsker i mikroorganismer der transporterer elektroner  og udveksler dem med omgivelserne , specielt med fokus på kabelbakterierne. Jeg lavede min ph.d. i udvikling af en mikrosensor for metan og var teknisk leder i opstarten af mikrosensor-firmaet Unisense A/S og har derfor en del teknisk og kommerciel erfaring.

Forskningsområder

Mikrobiologi
Sensor technologies
Sensor systems and applications
Modeling and Simulation

Forskningsområder

Astrobiologi
Mars
Mikrobielle processer og stofkredsløb
Is-dannende proteiner
Mikrobiologi
Mikroorganismer i atmosfæren
Aeromikrobiologi

Mit forskningsområde er marin biogeokemi med specielt henblik på mikrobiologiske og kemiske processer i havbunden og deres lokale og globale betydning. Vi anvender blandt andet eksperimenter med radioaktive isotoper kombineret med kemiske analyser til at spore stofomsætninger og beregne deres hastighed. Vi anvender også modelværktøjer og databaser for at forstå reguleringen af havbundens stofkredsløb i samspil med økologi og klima.

Forskningsområder

Mikrobiel økologi
Marine økosystemer
Mikrobielle processer og stofkredsløb
Svovlkredsløb
Metankredsløb
Marin Biogeokemi
Stofomsætning i havbunden

Forskningsområder

Biodiversitet
Genetik og molekylær evolution
Genomanalyse
Mikrobiologi
Molekylær mikrobiologi

Forskningsområder

Sensor technologies
Biomonitering
Analytisk kemi
Oxygen og ilt
Miljøkemi

Forskningsområder

Kystnære vande
Kvælstof
Fosfor
Ferskvand
Mikrobiel økologi
Elektrokemi
Sensor technologies

Forskningsområder

Nanoteknologi og nanovidenskab
Mikrobiologi
Bakteriel adhæsion
Mikrobiel Økologi
Bakterier
Atomic Force Mikroskopi, AFM
Fødevaresikkerhed
Nanobioteknologi
Scanning Probe Mikroskopi, SPM

Forskningsområder

Mikrobielle processer og stofkredsløb
Kabelbakterier
Elektromikrobiologi

Jeg er mikrobiel økolog og forsker i økofysiologi og evolution af mikroorganismer involveret i stofkredsløb og i deres interaktioner med eukaryote værter. Mine to fokusområder er Elektromikrobiologi, især hvordan elektriske kabelbakterier fungerer og deres rolle i miljøet; og Mikrobielle Symbioser, især mellem insekter, bakterier og svampe, deres evolution og funktion, samt sekundærmetabiloter og det kemiske mikromiljø i værtsdyr.

Forskningsområder

Mikrobiologi
Mikrobiel Økologi
Molekylær Mikrobiel Økologi
Bakterier
Symbiose
Biodiversitet
Økologi
Evolution
Molekylær mikrobiologi

Forskningsområder

Vådområder
Genopretning
Drivhusgasser
Kulstof
Det arktiske ocean
Primær produktion
Havis
Lys
Alger
Fotosyntese
Lys
Planters økofysiologi
Kulstoftilpasning
Gasudveksling
Næringsstoffer

Forskningsgruppe indenfor Mikrobielle processer og diversitet