Aarhus Universitets segl

Svovlbrinteproduktion i olieindustrien

I forbindelse med produktion af olie pumpes havvand ind i oliereservoirerne for at presse olien fremad mod produktionsbrøndene. Imidlertid indeholder havvand sulfat, som i undergrundens olieholdige klippeformationer omdannes af prokaryoter, en-cellede organismer uden cellekerne, til den giftige gas, svovlbrinte. Produktionen af svovlbrinte kan hæmmes ved tilsætning af nitrat til havvandet, inden det pumpes ind i reservoirerne. Der findes flere modeller for de mulige mekanismer bag denne hæmning, men det er endnu uvist hvilken model, der er den korrekte. Målet med vores forskning er at skabe en bedre forståelse af mekanismerne bag effekten af nitrat på mikroorganismernes produktion af svovlbrinte og dermed bidrage optimering af brugen af nitrat i olieindustrien.  

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og energiselskabet TOTAL og har modtaget finansiel støtte fra Dansk Center for Olie og Gas.