Aarhus Universitets segl

Arktiske stofkredsløb

Den nuværende hurtige opvarmning af de arktiske områder vil have betydelig indvirkning på områdernes biokemiske stofkredsløb: Optøningen af den nedfrosne tundra vil frigive kulstof og næringsstoffer, og et aftagende isdække over havområderne vil øge fytoplanktons primærproduktion. Mindre åbenlyse, men ikke desto mindre vigtige, påvirkninger inkluderer stimulering af primærproduktionen gennem tilførsel af smeltevand fra gletsjere, eller ændringer i jernkredsløbet som en følge af, at gletsjere på grund af afsmeltning trækker sig tilbage fra hav til land. Vi studerer arktisk biogeokemi for at blive i stand til at forudsige, hvordan stofkredsløbene i det arktiske økosystem vil påvirkes af et varmere klima. Netop stofkredsløbene er grundlæggende for økosystemets næringsstofbalance og derfor også produktivitet, bæredygtighed og klimagas-udledning.