Aarhus Universitets segl

Bakterier i atmosfæren

Skyer bestemmer mængden af sollys, der når Jordens overflade, og derfor har de stor betydning for Jordens varmebalance. Der er voksende evidens for, at aerosoler, særligt bioaerosoler som for eksempel bakterier, påvirker skyers fysiske egenskaber. Ikke desto mindre mangler vi detaljeret viden om aerosolernes grundlæggende rolle i skyer. For eksempel har adskillige studier påvist, at bioaerosoler påvirker skyers levetid og fremmer isdannelse, når temperaturen er mellem 0 ° C og -15 ° C. Isdannelse er afgørende for, at der kan opstå regn. Mineralsk støv, som udgør hovedparten af aerosolerne, fremmer udelukkende isdannelsen, når temperaturen er mellem -15 ° C og -40 ° C. For at kunne vurdere aerosolernes rolle og kvantitative betydning for isdannelsen har vi brug for direkte målinger af bioaerosolernes aktivitet. Forskningsprojektet ”DRAMA” vil udfylde hullerne i vores viden ved at bestemme mikroorganismernes stofskifte-aktivitet og deres kapacitet til at fremme isdannelse under atmosfæriske betingelser. Ultimativt vil DRAMA bidrage til forbedre fremtidens vejr- og klimamodeller.