Aarhus Universitets segl

Geomikrobiologi

Livet i havbunden

Havbunden udgør det største økosystem på Jorden, hvad angår volumen og puljen af organisk stof. Den rummer en vigtig del af Jordens encellede organismer, og opdagelsen af disse mikroorganismer har radikalt ændret vores syn på levende organismers begrænsninger. Alligevel udgør dette økosystem en dragende og fascinerende del af Jorden, den mindst udforskede del af det globale miljø.

Vi arbejder på at forstå, hvordan encellede organismer driver processer i geosfæren og kontrollerer samspillet mellem essentielle stofkredsløb, som har ultimativ indvirkning på havets kemiske sammensætning og det globale klima. Vores forskning adresserer derfor marine sedimenters biogeokemi samt biodiversitet og evolution af mikroorganismerne, som lever i økosystemet.