Aarhus Universitets segl

Genetik og evolution

Evolution forklarer den biologiske mangfoldighed på jorden. Forskningen i genetik og evolution omhandler de evolutionære processer, der ligger til grund for alt liv – fra arternes opståen til hvordan de er tilpassede til deres omgivelser. Vi udforsker de mekanismer, der forklarer samspillet mellem levende organismer og miljøet, og vi undersøger, hvordan dyr og planter tilpasser sig miljø- og klimaforandringer. Den evolutionære forskning har betydning for vores forståelse af arternes udbredelse og bevarelse. 

De evolutionære mekanismer, der driver biologisk diversitet og tilpasning til forskellige miljøer –  fra hav til ørken – er baseret på samspillet imellem det konkrete miljø og arternes genetiske diversitet. Forskning i at forstå evolutionære mekanismer har stor betydning for forståelse af og løsningen på aktuelle globale udfordringer som fx biodiversitetskrisen, udbrud af sygdomme, fødevareforsyning og antibiotikaresistens.


Kontakt en forsker indenfor Genetik og evolution

Forskningsområder

Biodiversitet
Conservation og naturbevarelse
Genetik og molekylær evolution
Tropiske økosystemer

Jeg forsker i evolutionsøkologi og genetik og interesserer mig for  gruppeliv, samarbejde og parringssystemer, genomiske konsekvenser af socialitet og indavlede parringssystemer, genetiske og ikke-genetiske processer involveret i tilpasning. Jeg er professor ved og centerleder af Center for Ecological Genetics (EcoGenetics) på Institut for Biologi. Her undersøger vi forholdet mellem genetisk diversitet og funktionelle reaktioner. Vi sigter mod at forudsige insekters fremtidige udbredelse og ydeevne og opretholdelse af populationens genetiske mangfoldighed og vil give værktøjer til at udvikle effektive forvaltningspraksisser i lyset af de igangværende globale forandringer.

Forskningsområder

Adfærd og etologi
Edderkopper
Evolution
Genetik
Populationsbiologi
Selektion
Økologi
Zoologi

Forskningsområder

Molekylær cellebiologi
Dyrefysiologi
Genetik og evolution

Forskningsområder

Biodiversitet
planter
palmer (Arecaceae)
Evolution
phylogenomics
Tropiske økosystemer
tropisk regnskov
Økologi
makroøkologi
biogeografi

Forskningsområder

Biodiversitet
Zoologi
Biogeografi
Evolution
Dyrerigets evolution
Fylogeografi
Dyr
hvirvelløse dyr
meiofauna
bjørnedyr
hjuldyr
ringbærere
dolkhaler
livscyklus
Xenoturbella
Biologi
Klimaændringer

Forskningsområder

Genetik
DNA
Population genomics
Epigenetics
Fisk og fiskebiologi
Conservation og naturbevarelse
Biodiversitet
Klimaændringer
Evolution

Forskningsområder

Planters tilpasninger til miljøet
værts-parasit interaktioner
Evolution
Evolutionær økologi
Genetik
Evolutionær genetik

Forskningsområder

Biodiversitet
Genetik og molekylær evolution
Genomanalyse
Mikrobiologi
Molekylær mikrobiologi

Forskningsområder

Arv og miljø
Bananfluer
Model for studiet af temperaturtilpasninger
Biodiversitet
Conservation og naturbevarelse
Ekstinktionsrisiko & effektiv populationsstørrelse
Indavl og indavlsdepression
Dyrs tilpasning til miljøet
Evolution
Genetik og molekylær evolution
Klimaændringer
Populationsbiologi
Selektion
Stress og evolutionsgenetik
Aldring og mild stress
Heat shock proteiner og stress response
Temperaturtilpasninger
Tilpasning til klimatiske ændringer

Forskningsområder

Bananfluer
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Edderkopper
Insekter
Klimaændringer
Kredsløbsfysiologi
Krybdyr

Forskningsområder

Dyrs tilpasning til miljøet
Genetik og evolution
Fugle
Strudse
Insekter

Forskningsområder

Arv og miljø
Bananfluer
Dyrs tilpasning til miljøet
Evolution
Genetik
Insekter
Selektion
Stress og evolutionsgenetik

My passion is the natural history of life on Earth. I have combined this passion with the development of novel molecular tools to study biodiversity in a new way, and in order to work with what I love.

My research interests are mainly within molecular ecology with a focus on the applications of DNA from environmental samples (environmental DNA - eDNA) using high-throughput DNA sequencing. In my research group, we address fundamental and applied research questions within ecology and conservation. We are working with both species, community and population level analyses, mostly on animal eDNA but also comprehensive eDNA analyses using a tree-of-life approach. I also work with topics such as evolution, ecology and conservation.

What I do:

https://scholar.google.dk/citations?user=ZklvBfQAAAAJ&hl=en

Why I do it:

https://www.instagram.com/francis_in_the_field/

 

Forskningsområder

Biodiversitet
DNA
Økologi
Insekter

Forskningsområder

Biodiversitet
Plantesamfund
Vegetationsøkologi
Makroøkologi
Rumlig modellering
Evolution
Taxonomi
Tropiske økosystemer
Mellem- og Sydamerika i alm.

Forskningsområder

Dyrefysiologi
respirationsfysiologi
Krybdyr
Padder
Dyr
Dyrs tilpasning til miljøet
Kredsløbsfysiologi
hjerte

Forskningscentre indenfor Genetik og evolution

Forskningsgrupper indenfor Genetik og evolution