Aarhus Universitets segl

Genetik og evolution

Evolution forklarer den biologiske mangfoldighed på jorden. Forskningen i genetik og evolution omhandler de evolutionære processer, der ligger til grund for alt liv – fra arternes opståen til hvordan de er tilpassede til deres omgivelser. Vi udforsker de mekanismer, der forklarer samspillet mellem levende organismer og miljøet, og vi undersøger, hvordan dyr og planter tilpasser sig miljø- og klimaforandringer. Den evolutionære forskning har betydning for vores forståelse af arternes udbredelse og bevarelse. 

De evolutionære mekanismer, der driver biologisk diversitet og tilpasning til forskellige miljøer –  fra hav til ørken – er baseret på samspillet imellem det konkrete miljø og arternes genetiske diversitet. Forskning i at forstå evolutionære mekanismer har stor betydning for forståelse af og løsningen på aktuelle globale udfordringer som fx biodiversitetskrisen, udbrud af sygdomme, fødevareforsyning og antibiotikaresistens.


Kontakt en forsker indenfor Genetik og evolution

Forskningsområder

Biodiversitet
Conservation og naturbevarelse
Genetik og molekylær evolution
Tropiske økosystemer

Forskningsområder

Adfærd og etologi
Edderkopper
Evolution
Genetik
Populationsbiologi
Selektion
Økologi
Zoologi

Forskningsområder

Molekylær cellebiologi
Dyrefysiologi
Genetik og evolution

Forskningsområder

Biodiversitet
planter
palmer (Arecaceae)
Evolution
phylogenomics
Tropiske økosystemer
tropisk regnskov
Økologi
makroøkologi
biogeografi

Forskningsområder

Biodiversitet
Zoologi
Biogeografi
Evolution
Dyrerigets evolution
Fylogeografi
Dyr
hvirvelløse dyr
meiofauna
bjørnedyr
hjuldyr
ringbærere
dolkhaler
livscyklus
Xenoturbella
Biologi
Klimaændringer

Forskningsområder

Genetik
DNA
Population genomics
Epigenetics
Fisk og fiskebiologi
Conservation og naturbevarelse
Biodiversitet
Klimaændringer
Evolution

Forskningsområder

Planters tilpasninger til miljøet
værts-parasit interaktioner
Evolution
Evolutionær økologi
Genetik
Evolutionær genetik

Forskningsområder

Biodiversitet
Genetik og molekylær evolution
Genomanalyse
Mikrobiologi
Molekylær mikrobiologi

Forskningsområder

Arv og miljø
Bananfluer
Model for studiet af temperaturtilpasninger
Biodiversitet
Conservation og naturbevarelse
Array
Indavl og indavlsdepression
Dyrs tilpasning til miljøet
Evolution
Genetik og molekylær evolution
Klimaændringer
Populationsbiologi
Selektion
Stress og evolutionsgenetik
Aldring og mild stress
Heat shock proteiner og stress response
Temperaturtilpasninger
Tilpasning til klimatiske ændringer

Forskningsområder:

 • Mikrobiel genomik
 • Bioinformatik
 • Sediment mikrobiologi
 • Mikrobiel økologi

Forskningsområder

Bananfluer
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Edderkopper
Insekter
Klimaændringer
Kredsløbsfysiologi
Krybdyr

Forskningsområder:

 • Atmosfærisk mikrobiologi
 • Bakterie-induceret isdannelse
 • Luftbåren spredning af patogener
 • Biogeografi
 • Arktisk mikrobiologi

Forskningsområder

Dyrs tilpasning til miljøet
Genetik og evolution
Fugle
Strudse
Insekter

Forskningsområder

Arv og miljø
Bananfluer
Dyrs tilpasning til miljøet
Evolution
Genetik
Insekter
Selektion
Stress og evolutionsgenetik

Forskningsområder:

 • Miljø DNA
 • Økologi
 • Evolution
 • Entomologi

Forskningsområder

Biodiversitet
Plantesamfund
Vegetationsøkologi
Makroøkologi
Rumlig modellering
Evolution
Taxonomi
Tropiske økosystemer
Mellem- og Sydamerika i alm.
Verdensmål 15 - Livet på land

Forskningsområder

Dyrefysiologi
respirationsfysiologi
Krybdyr
Padder
Dyr
Dyrs tilpasning til miljøet
Kredsløbsfysiologi
hjerte

Forskningscentre indenfor Genetik og evolution

Forskningsgrupper indenfor Genetik og evolution