Aarhus Universitets segl

Karrieremuligheder for biologer

En uddannelse i Biologi åbner dørene for en lang række af karrieremuligheder. Som uddannet biolog har du en bred viden om biologiske teorier og discipliner samt en mere dybdegående viden om dit speciale-emne. Derudover besidder du generelle akademiske kompetencer som projektledelse, formidling, etc., og du har praktisk erfaring med adskillige metoder og værktøjer, som er efterspurgte i offentlige og private organisationer.

Tidligere studerende fra Biologi fortæller om deres karrievej inden for forskellige brancher:


KONSULENT / RÅDGIVNING

Arbejdspladser

Rådgivningsvirksomheder:
Atkins, BioMar, COWI, Dansk Energirådgivning A/S, EnviDan, Grontmil Denmark, HortiAdvice, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Økologisk Landsforening, ØkologiRådgivningen, Kyed Consult, Midtconsult, Naturfremme Aps, Naturvidenskabernes Hus, NIRAS, Nordic Environmental Footprint, NMR, Rambøll, SOILPLAN ApS, Sweco Danmark A/S, WSP Danmark, ZenSci Consult, Man & Nature AB, HabitatVision

Øvrige:
Aarhus Vand, AgriNord, Arbejdstilsynet, Aurora Nordic, Baltic Control Ltd, Bio Matters I/S, Biobuffer, Bioras, BMP Analytics, Carl Bro A/S, CKMdata, DAFOLO A/S, Danagro, Deloitte, Dragon-LIFE, Ecobotix ApS, Ejlskov A/S, Energibyen Skive, Energinet, ENORM, Eurofins Genetics, Eurofins Miljø, Fredericia spildevand og Energi A/S, HabitatVision A/S, HedeDanmark A/S, Hilton Foods Danmark A/S, KomTek Miljø, LandboMidtØst, Miljømærkning Danmark, Man & Nature AB, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, SEGES, Teknologisk Institut, Unisense FertiliTech A/S, Ørsted

Styrelser m.v.:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeristyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen; Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet; Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut; Miljøcentre

NGO'er, Foreninger, Råd, etc.
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Vindmølleforening, Danish Agriculture and Food Council, Danish Business Council for Sustainable Development, Danish horticultural association, Dansk flygtningehjælp, Fonden for Entreprenørskab, Forests of the World, Green Network, Landbrug og Fødevarer, Limfjordsrådet, NEPCon, Nepenthes, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden

Søgeord

Konsulent, Projektleder, Rådgiver, Koordinator, Projektkoordinator, Projektadministrator, Biolog, Ingeniør, Rådgivende ingeniør, Miljøkonsulent, Kvalitetskonsulent.

Miljø, Klima, Natur, Biodiversitet, Bæredygtighed, Affald, Genanvendelse, Vandløb, Forskning, Økologi, Landbrug.


FORVALTNING

Arbejdspladser

Kommune: Natur og Miljø, Teknik og Miljø, Ferskvandsafdeling m.v.

Naturcentre, Kyst- og Fjordcentret, Vadehavscentret, Fjord & Bælt, Miljøcentre,

Vejdirektoratet, Skovkonsulenterne ApS, HabitatVision, Danmarks center for vildlaks (DCV), Danmarks Sportsfiskerforbund, Natur- og Miljøklagenævnet, Naturama, Naturfremme ApS

Styrelser: Styrelsen for vand- og naturforvaltning; Skov- og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen

Søgeord

Biolog, "-sagsbehandler"/”-medarbejder”: Natur-, Råstof-, Miljø-, Klima-, Biodiversitet-, Vandløbs-, Landzone-, Vådområde-.

Friluftsliv, Vandplaner, Myndighedsbehandling, Vandplanlægning.

Video: Biolog i kommunal forvaltning

Mød Bjarke Dehli, der arbejder med vandløb i Aarhus Kommune.

Biolog: Bjarke Dehli

BIOTEK / PRODUKTION

Arbejdspladser

Arla Foods, Arla Foods Ingredients, Eurofins, Roche, Teknologisk Institut, Cook Biotech, KomTek Miljø, Novo Nordisk, Nordic seed A/S, Vitrolife, Siemens Wind Power, ENORM, Novozymes, Grundfos, Unisense FertiliTech A/S, LED Livestock ApS, GreenAnt, Nordisk Tang, Agrolab, Hilton Foods Danmark A/S, LED Livestock ApS, Pindstrup Mosebrug A/S, Solina Denmark, System Frugt A/S, Kopenhagen Fur International A/S

Søgeord

Landbrug, Fødevarer, Olie og gas, Biogas.

Konsulent, Rådgiver, Teknisk medarbejder, Laboratoriemedarbejder, Akademiker, Planteforædler, Produktspecialist, -udvikler, Kvalitetskoordinator, Marketingschef, Key account manager, Account manager, R&D (Research & Development), Product owner/Product manager, Business developer, QMS (Quality Management System), LCA (Life Cycle Analysis), HSE (Health, Safety and Environment), HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality), EHS (Environment, Health and Security), QA specialist (Quality Assurance), LIMS-manager (Laboratory Information Management System)


DATAANALYSE

Arbejdspladser

Geoinfo A/S, NIRAS: Dataanalyse og data science; Rambøll; Grundfos; Danfoss; Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, Unisense, WSP, Naturstyrelsen, Terma, Kamstrup, Scalgo, SEGES, COWI, Sweco, Forsvarsministeriet, Arla, Politiet, Ørsted, Qiagen, Kruger, Danske Bank, Lundbeck, Vestas, Forsvaret, NOVO Nordisk, Mærsk, Scio+, Vitrolife.

Generelt:: Flyselskaber, Vindmølle firmaer, Meteorologisk firma, Teleselskaber, Regioner, Kommuner, Universiteter.

Søgeord

Dataanalytiker, Data scientist, Konsulent, Specialist, Rådgivende ingeniør, Datamanager, GIS-medarbejder, Programmør, Biostatistiker, Softwareudvikler.

Dataanalyse, Databehandling, Machine learning, Business intelligence (BI); GIS/QGIS; Geo data; Modellering, Programmering, R-studio, Statistik, Remote sensing, Lidar, big data, Citizen science, Python, Bioinformatik.


UNDERVISNING / FORMIDLING / ADMINISTRATION

Arbejdspladser

Naturcentre, Dyreparker, Akvarier, Botaniske haver, Museer:
AQUA Akvarium & Dyrepark, Ferskvandscentret og AQUA Naturfagscenter, Fjord & Bælt, Givskud Zoo, Karpenhøj Naturcenter, Kattegatcentret, Kyst- og Fjordcentret, Limfjordsmuseet, Naturhistorisk Museum, Randers Naturcenter, Randers Regnskov, Skandinavisk Dyrepark, Skanderborg ferskvandsmuseum, Steno Museum, Nordsømuseet, Vadehavscenteret, Øresundsakvariet

NGO'er, foreninger:
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening BirdLife (DOF BirdLife), Fugleværnsfonden, Vild med vilje, Vildskab

Turisme:
Albatros travel, Audouin Birding Tours, VisitAalborg

Journalistik – Aviser, Fagblade, TV, Radio, Webmedier
Lokalavisen Djursland, Mediehuset Herning Folkeblad, TURBINE Forlaget A/S, Aktuel Naturvidenskab, Videnskab.dk

Øvrige:
Reno Djurs I/S, Naturama, Økolariet,

Undervisning:
Gymnasier, Højskoler, VIA, VUC, Aftenskole, Universiteter, Landbrugsskoler

Søgeord

Naturvejleder, Naturformidler, Naturguide, Dyre guide, Museumsformidler, Udstillingsansvarlig, Workshopholder, Event koordinator, Affaldsformidler, Affaldsforebygger, Formidlingskonsulent, Grøn guide.

Biologilærer, Underviser, Lektor, Adjunkt, Gymnasielærer, Lærer, Folkeskolelærer, Højskolelærer, Efterskolelærer, Træner, Kursusudvikler, Kursusleder, Timelærer, Årsvikar.

Forfatter, Redaktør, Fotograf.


FORSKNING