Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karrieremuligheder med en uddannelse i Biologi

En uddannelse i Biologi åbner dørene for en bred vifte af karrieremuligheder. Som uddannet biolog kan du bygge på en bred viden om biologiske teorier og discipliner samt en mere dybdegående viden inden for dit speciale. Derudover har du i løbet af uddannelsen tilegnet dig generelle akademiske kompetencer inden for projektledelse, formidling, etc., ligesom du har fået erfaring med adskillige værdifulde metoder og værktøjer, som er efterspurgte i både offentlige og private organisationer.

Nedenfor kan du læse lidt mere om karrieren for nogle tidligere studerende fra Biologi. Måske du bliver inspireret?

Gå direkte til:


KONSULENT/RÅDGIVNING

Søgeord

Stillingsbetegnelser:
Konsulent, Projektleder, Rådgiver, Koordinator, Projektkoordinator, Projektadministrator, Biolog, Ingeniør, Rådgivende ingeniør, Miljøkonsulent, Kvalitetskonsulent

Søgeord:
Miljø, Klima, Natur, Biodiversitet, Bæredygtighed, Affald, Genanvendelse, Vandløb, Forskning, Økologi, Landbrug

Arbejdspladser

Rådgivningsvirksomheder:
Atkins, BioMar, COWI, Dansk Energirådgivning A/S, EnviDan, Grontmil Denmark, HortiAdvice, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Økologisk Landsforening, ØkologiRådgivningen, Kyed Consult, Midtconsult, Naturfremme Aps, Naturvidenskabernes Hus, NIRAS, Nordic Environmental Footprint, NMR, Rambøll, SOILPLAN ApS, Sweco Danmark A/S, WSP Danmark, ZenSci Consult, Man & Nature AB, HabitatVision

Øvrige:
Aarhus Vand, AgriNord, Arbejdstilsynet, Aurora Nordic, Baltic Control Ltd, Bio Matters I/S, Biobuffer, Bioras, BMP Analytics, Carl Bro A/S, CKMdata, DAFOLO A/S, Danagro, Deloitte, Dragon-LIFE, Ecobotix ApS, Ejlskov A/S, Energibyen Skive, Energinet, ENORM, Eurofins Genetics, Eurofins Miljø, Fredericia spildevand og Energi A/S, HabitatVision A/S, HedeDanmark A/S, Hilton Foods Danmark A/S, KomTek Miljø, LandboMidtØst, Miljømærkning Danmark, Man & Nature AB, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, SEGES, Teknologisk Institut, Unisense FertiliTech A/S, Ørsted

Styrelser m.v.:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeristyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen; Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet; Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut; Miljøcentre

NGO'er, Foreninger, Råd, etc.
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Vindmølleforening, Danish Agriculture and Food Council, Danish Business Council for Sustainable Development, Danish horticultural association, Dansk flygtningehjælp, Fonden for Entreprenørskab, Forests of the World, Green Network, Landbrug og Fødevarer, Limfjordsrådet, NEPCon, Nepenthes, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden


FORVALTNING

Søgeord

Stillingsbetegnelser:
Sagsbehandler, Biolog,

”-medarbejder”: Naturmedarbejder, Natursagsbehandler, Råstof-, Miljø-, Klima-, Biodiversitet-, Vandløbs-, Landzone-, Vådområde-.

Øvrige søgeord:

Friluftsliv, Vandplaner, Myndighedsbehandling, Vandplanlægning

Arbejdspladser

Kommune: Natur og Miljø, Teknik og Miljø, Ferskvandsafdeling m.v.

Naturcentre, Kyst- og Fjordcentret, Vadehavscentret, Fjord & Bælt, Miljøcentre,

Vejdirektoratet, Skovkonsulenterne ApS, HabitatVision, Danmarks center for vildlaks (DCV), Danmarks Sportsfiskerforbund, Natur- og Miljøklagenævnet, Naturama, Naturfremme ApS

Styrelser: Styrelsen for vand- og naturforvaltning; Skov- og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen


BIOTEK/PRODUKTION

Søgeord

Landbrug, Fødevarer, Olie og gas, Biogas,

Konsulent, Rådgiver, Teknisk medarbejder, Laboratoriemedarbejder, Akademiker, Planteforædler, Produktspecialist, -udvikler, Kvalitetskoordinator, Marketingschef

Engelske stillingsbetegnelser og forkortelser: Key account manager, Account manager, R&D (Research & Development), Product owner/Product manager, Business developer, QMS (Quality Management System), LCA (Life Cycle Analysis), HSE (Health, Safety and Environment), HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality), EHS (Environment, Health and Security), QA specialist (Quality Assurance), LIMS-manager (Laboratory Information Management System)

Arbejdspladser

Arla Foods, Arla Foods Ingredients, Eurofins, Roche, Teknologisk Institut, Cook Biotech, KomTek Miljø, Novo Nordisk, Nordic seed A/S, Vitrolife, Siemens Wind Power, ENORM, Novozymes, Grundfos, Unisense FertiliTech A/S, LED Livestock ApS, GreenAnt, Nordisk Tang, Agrolab, Hilton Foods Danmark A/S, LED Livestock ApS, Pindstrup Mosebrug A/S, Solina Denmark, System Frugt A/S, Kopenhagen Fur International A/S


DATAANALYSE

Søgeord

Stillingsbetegnelser: Dataanalytiker, Data scientist, Konsulent, Specialist, Rådgivende ingeniør, Datamanager, GIS-medarbejder, Programmør, Biostatistiker, Softwareudvikler.

Øvrige søgeord: Dataanalyse, Databehandling, Machine learning, Business intelligence (BI); GIS/QGIS; Geo data; Modellering, Programmering, R-studio, Statistik, Remote sensing, Lidar, big data, Citizen science, Python, Bioinformatik.

Arbejdspladser

Geoinfo A/S, NIRAS: Dataanalyse og data science; Rambøll; Grundfos; Danfoss; Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, Unisense, WSP, Naturstyrelsen, Terma, Kamstrup, Scalgo, SEGES, COWI, Sweco, Forsvarsministeriet, Arla, Politiet, Ørsted, Qiagen, Kruger, Danske Bank, Lundbeck, Vestas, Forsvaret, NOVO Nordisk, Mærsk, Scio+, Vitrolife.

Generelt:: Flyselskaber, Vindmølle firmaer, Meteorologisk firma, Teleselskaber, Regioner, Kommuner, Universiteter.


FORMIDLING

Søgeord

Formidler: Naturvejleder, Naturformidler, Naturguide, Dyre guide, Museumsformidler, Udstillingsansvarlig, Workshopholder, Event koordinator, Affaldsformidler, Affaldsforebygger, Formidlingskonsulent, Grøn guide

Underviser: Biologilærer, Underviser, Lektor, Adjunkt, Gymnasielærer, Lærer, Folkeskolelærer, Højskolelærer, Efterskolelærer, Træner, Kursusudvikler, Kursusleder, Timelærer, Årsvikar

Journalistik m.v.: Forfatter, Redaktør, Fotograf

Arbejdspladser

Naturcentre, Dyreparker, Akvarier, Botaniske haver, Museer:
AQUA Akvarium & Dyrepark, Ferskvandscentret og AQUA Naturfagscenter, Fjord & Bælt, Givskud Zoo, Karpenhøj Naturcenter, Kattegatcentret, Kyst- og Fjordcentret, Limfjordsmuseet, Naturhistorisk Museum, Randers Naturcenter, Randers Regnskov, Skandinavisk Dyrepark, Skanderborg ferskvandsmuseum, Steno Museum, Nordsømuseet, Vadehavscenteret, Øresundsakvariet

NGO'er, foreninger:
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening BirdLife (DOF BirdLife), Fugleværnsfonden, Vild med vilje, Vildskab

Turisme:
Albatros travel, Audouin Birding Tours, VisitAalborg

Journalistik – Aviser, Fagblade, TV, Radio, Webmedier
Lokalavisen Djursland, Mediehuset Herning Folkeblad, TURBINE Forlaget A/S, Aktuel Naturvidenskab, Videnskab.dk

Øvrige:
Reno Djurs I/S, Naturama, Økolariet,

Undervisning:
Gymnasier, Højskoler, VIA, VUC, Aftenskole, Universiteter, Landbrugsskoler