Aarhus Universitets segl

Karriere: Torben Tran Ankjærø

  • Projektleder på vandløb og natur i Favrskov Kommune.
  • Kandidat i 2008.
  • Arbejdsopgaver: Vådområder, vandløbsrestaurering, tværkommunale projekter, kommuneplan, samarbejde med lystfiskerforeninger, landbrug, universiteter, politikere, private rådgivere, statslige styrelser, GIS arbejde, naturformidling, udvikling af nye metoder, prøvetagning/overvågning, sagsbehandling, projektledelse, borgerbetjening, miljøvagt.

Mine opgaver

Min palet af opgaver er ret bred og udvikler sig hele tiden. Projektlederrollen er min primære rolle, og jeg arbejder f.eks. med vådområderne i ådalene og hvordan vi kan forbedre og udvikle dem. Det drejer sig ofte om store projekter, der tager flere år at lave, så det er vigtigt at have tålmodigheden til at tage det lange seje træk.

Projektlederrollen

En projektleder adskiller sig fra en sagsbehandler ved, at jeg ikke arbejder detaljeret med lovgivningen ligesom en sagsbehandler. Min rolle er mere udadvendt, og jeg skal sikre fremdrift og se muligheder. Det er vigtigt at have stærke kommunikationsfærdigheder for at kunne tage højde for de mange forskellige interesser i projektet og sørge for at løsningerne lever op til politiske, økonomiske, juridiske og lokale ønsker. Jeg samarbejder eksempelvis tæt med lodsejeren, der ejer jord i projektområderne og inddrager desuden ofte frivillige eller lokale organisationer, f.eks. den lokale lystfiskerforening, der gerne vil involveres i restaureringsprojekter ved vandløbene.

Politisk styret organisation

Mit arbejde i en politisk styret organisation betyder, at politikere er væsentlige spillere i de projekter, jeg arbejder med. De udstikker hvilken retning, vi skal gå, og det kan nogle gange ændre sig fra dag til dag. Det kan være væsentligt som jobsøger at sætte sig ind i samarbejdsklimaet mellem forvaltning og politisk niveau, da det kan betyde meget for arbejdsmiljøet og jobtilfredsheden. Der kan være stor forskel i den politiske styring og retning i de enkelte kommuner.

Kompetencer fra biologiuddannelsen

Fagligt bruger jeg den generelle viden om menneskers påvirkning af forskellige naturtyper, viden om forvaltning generelt og også den mere specifikke viden om vandløb og søer. Derudover har jeg taget jeg et GIS kursus, som gavner mig meget i mit arbejde, og jeg bruger også mine erfaringer med forberedelse og evnen til at skrive kort og præcist. Generelt trækker jeg meget på det kendskab til mennesker, som jeg fik i løbet studiet, da man på biologistudiet skal arbejde sammen med mange forskellige folk .Det har trænet mig i at forstå andre perspektiver end mit eget.