Aarhus Universitets segl

Hvad efterspørges i stillingsopslagene?

Biologer kan søge mange forskellige stillinger. I jobopslagene skriver arbejdsgiverne en række ønskede kompetencer, men det er også vigtigt at læse mellem linjerne, når man gennemgår jobbeskrivelsen.

Nedenfor ser du forslag til hvilke kompetencer,  du kan fremhæve, når du søger forskellige typer af jobs.

Klimakoordinator hos kommune:

 • God kommunikation; Relations- og netværksskabende; Omstillingsparat; Gode samarbejdsevner; Koordinerende; Løsningsorienteret; Resultatorienteret; Helhedsorienteret; Struktureret; Initiativtager; Innovativ; Engageret; Formidling; Kommunikationsled mellem forskere og politikere; udviklingsorienteret; Informationssøgende; Kreativ; Proaktiv; Teamplayer; Tillidsvækkende; Opsøgende; Handlekraftig; Fleksibel; Gennemslagskraft (politik og kommune); Visionær; Passioneret inden for klimaforskning og grøn omstilling; Dynamisk; Dedikeret

Formidler hos AffaldVarme, Aarhus:

 • Ansvarlig; Motiveret; Omstillingsparat; Samarbejdsvillig ; Formidling; Fleksibel; Disciplineret; Selvstændig; Innovativ; Omstillingsvillig; Pligtopfyldende; Førstehjælp; Konflikthåndtering; Humor; Engageret ; Pædagogisk ; Åben ; Informationssøgende; Målrettet; Resultatorienteret

Miljøkoordinator:

 • Erfaring med databehandling og statistik; Formidling (ekstern og intern – forskellige faggrupper og aldre); Projektledelse; Kendskab til miljølovgivning; Kendskab til biologiske og kemiske processer; Forståelse for økologiske interaktioner og processer (hvad er konsekvensen af dårlig affaldshåndtering); Kørekort til bil; God til at vidensopsamle; Kan forholde sig til komplekse problemstillinger;
 • Samarbejde på tværs af fag; Skal have overblik (mange bolde i luften); Initiativrig; Handlekraftig; Gennemslagskraft; Innovativ; Brænder for bæredygtighed og naturbevarelse; Koordinerende; Omstillingsparat; Læringsvillig; Løsningsorienteret; Systematisk; Ansvarsbevidst

Udviklingskonsulent med fokus på grøn omstilling i kommune:

 • Tværfaglig; Faglig viden; Generalist; Teamplayer; Samarbejde; Åbenhed; Kan have mange bolde i luften; Struktureret; Kommunikation mellem faggrupper; Fair; Tillidsfuld; Realistisk; Objektiv; Udadvendt; Lederegenskab; Beslutningstagende; Engagement/passioneret; Tidsbevidst; Målbevidst; Innovativ; Kreativ; Formidle; Dataanalyse og behandling; Klimabevidst;  Stærke sproglige kompetencer; Kan designe og udføre forsøg; Har kørekort; Nysgerrig; Iderig; Motiveret; Gennemslagskraft; Forhandlingsevner; It-kundskaber såsom excel og word; Fleksibel

Akademisk medarbejder til Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling

 • Formidling; Engageret; Administration; Ansvarlig; Selvstændig; Samarbejdende; Projektledelse; Afrapportering; Tværfaglig samarbejde; Fremsynet; Udarbejde fondsansøgninger; Omstillingsparat; Kommunikation; Arbejde godt under pres; Målrettet of punktlig; Vidensopsamling; databehandling; Formidling af videnskabelig viden; Handlekraftig; Arbejde med komplekse problemstillinger; arrangementsplanlægning (studieture, projektbesøg) ikke bange for at tage fat; faglig viden omkring grundvand, klima og vandhåndtering; økonomisk overblik; digital kunnen; social og serviceminded; løsningsorienteret; nysgerrig

Bæredygtighedskoordinator

 • Projektledelse; Selvstændig tænkning; Samarbejde; Kreativitet; Kommunikation; Udadvendthed; Løsningsorienteret; Innovativ; Teamplayer; Rådgivning/Vejledning; Beslutsom; Ansvarlig; Indfølingsevne/empati; Resultatorienteret; Gennemslagskraft; Mundtlig formidling; Igangsætter; Tillid; Tillidsvækkende; Planlæggende/strategisk; Netværksskabende; Inspirerende/være et godt eksempel; Handlekraftig; Dynamisk/omstillingsparat; Informationssøgning; Have mange bolde i luften.

Projektleder til afdeling for Natur og Vand

 • Udadvendt; Resultatorienteret; Projektledelse; Selvstændig; Serviceminded; Forretningsorienteret/salg/købmandsskab; God kommunikation; Specifik faglig viden; Værdiskabende; Praktisk sans; Proaktiv; Udvikling; Tillidsvækkende;

Projektleder – naturgenopretning

 • Projektledelse; Overholder deadlines; Tværfagligt samarbejde; Formidling på dansk og engelsk (og tysk); GIS; Databehandling og statistik; Kendskab til naturgenopretning; Kendskab til økologiske processer i vandløb/søer/vådområder; Detaljeorienteret; Struktureret; Teamplayer; Lærevillig; Resultatorienteret; Proaktiv; Udadvendt; Have et godt overblik; Fleksibel; Konflikthåndtering; Koordinering.

Konsulent til udviklings- og rådgivningsopgaver

 • IT-kyndig; Gruppearbejde; Statistik; Databehandling og afrapportering; Selvstændig; Sælger og kundehåndtering; Agronom eller biolog; Ordenssans; systematisk; Struktureret; Åben; igangsætter; Omstillingsparat; Kreativ; Overholde deadlines; Resultat fokuseret; Målbevidst; Kommunikation; Konflikthåndtering; Formidling.

Konsulent – markforsøg:

 • Databehandling; Forsøgsplanlægning/-design; Statistiske færdigheder; Rapportering og skriftlig formidling; Selvstændig; Engelsk kundskab; Teknologisk viden / forståelse; IT færdigheder; Mundtlig formidling; Samarbejde; Kommunikation; Salgs forståelse; Ordenssans; Systematisk