Aarhus Universitets segl

Ærlig biodiversitetsrådgivning til landmænd

"Jeg brænder for biodiversiteten – også ude hos landmændene”. Sådan lyder det fra specialkonsulent Andrea Oddershede. Hun arbejder til dagligt i SEGES, hvor hun rådgiver landbrug om biodiversitet.

03. december 2020  

I sit arbejde som konsulent inden for biodiversitet hos SEGES, Videnscenter for landbrug, besøger Andrea Oddershede alle slags landmænd. Hun kommer forbi bedrifter med nogle af Danmarks bedste naturarealer og en stor mængde værdifuld natur. Hun besøger også mere dyrkningsprægede ejendomme med mindre natur.  Uanset hvor hun kommer hen, sætter Andrea Oddershede en ære i at levere ærlig og fagligt funderet rådgivning, der tager udgangspunkt i landmandens realistiske muligheder.

Fra blomsterstriber til ”gøre ingenting”

Da Andrea Oddershede begyndte med at rådgive om biodiversitet var der meget fokus på, at landmændene skulle så blomsterstriber i kanterne af markerne. Det så flot ud og bierne kunne få mad.  Men det var faktisk ikke den mest optimale måde at fremme biodiversiteten, og det overraskede flere landmænd.

”Her kunne jeg vise mine data og fortælle landmændene, at det var langt vigtigere at beskytte de eksisterende naturarealer end at lave blomsterstriber – f.eks. kan en grøftekant med vilde blomstrende urter give meget mere værdi for de vilde insekter. Jeg er faktisk blevet skudt i skoen, at min rådgivning er lidt kedelig, for jeg lægger vægt på, at det er vigtigere at bevare den uerstattelige natur end at fare ud og plante nyt” siger hun.

Biologifagligheden giver pondus

I sin hverdag hos SEGES oplever Andrea Oddershede, at uddannelsen i biologi giver hende en troværdighed, der støtter hende i at skabe gode relationer til landmændene. Med en blanding af et solidt fagligt fundament og ærlig rådgivning formidler hun en viden, der styrker landmændenes stolthed og ejerskab over for deres naturarealer.

”Jeg bruger min uddannelse i alt, hvad jeg laver. Det solide artskendskab er virkelig godt at have, ligegyldigt hvad man laver. Når jeg besøger landmændene giver det giver respekt, at jeg kan fortælle om den danske natur i et større perspektiv, både i tid og rum. Jeg kan navngive de forskellige blomster på landmandens eng. Jeg kan fortælle om biogeografi og makroøkologi, og det gør mig eksempelvis i stand til at forklare, hvordan naturen har udviklet sig over tid og den store betydning som de græssende dyr har i vores økosystemer. Den historie skal du eje, når du som konsulent skal skabe forståelse for den vilde biodiversitet hos en landmand, der gerne vil lære at forvalte 250 hektar naturguld”, siger hun.

De urørte arealer rummer den mest værdifulde biodiversitet

Andrea Oddershede har en ph.d. fra Institut for Biologi, som blev efterfulgt af en forskerstilling som postdoc på sektion for biodiversitet på Institut for Biologi. Her undersøgte hun, hvorhenne man kan finde de bedste levesteder for vilde planter, dyr og svampe i et landbrugsdomineret landskab.

”Jeg fandt ud af, at den mest værdifulde biodiversitet findes på de arealer, som er gamle i den forstand, at de aldrig har været under plov. Det kunne være de beskyttede naturarealer, de gamle diger, langs markvejene eller på gravhøjene. Den viden har været med til at danne grundlag for den rådgivning, som jeg bruger i min stilling hos SEGES.”, siger hun.

Formidling af forskning til landmænd

Som specialkonsulent hos SEGES er to dage sjældent ens. Meget af Andrea Oddershedes arbejde foregår med at formidle forskningen inden for biodiversitet via tekst, billeder og video.

”Jeg har netop skrevet en artikel til et fagblad for økologiske landmænd. Her giver jeg tips til, hvad man skal kigge efter som landmand, hvis man gerne vil spotte et godt levested for vilde arter. jeg rådgiver også interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, hvis de f.eks. vil lave en bi-kampagne, der fortæller danske landmænd, hvordan de passer bedre på de vilde bier. Så leverer vi 10 gode råd til landmænd med billeder, fakta-ark og videoer”, siger hun.

Det sociale miljø på Biologi gjorde forskellen

Andrea Oddershede husker det gode studiemiljø på Institut for Biologi med et smil og fortæller, at det betød meget for hendes fastholdelse på studiet.

”I starten var der mange tørre fag som matematik, og kemi, men det gode studiemiljø i Biohuset holdt mig fast. Derudover blev jeg også medlem af fredagsbaren, og jeg lærte folk fra forskellige årgange at kende. Det udgør en vigtig del af mit netværk den dag i dag”, siger hun.

Faktisk har hun sammen med to tidligere studiekammerater stiftet Tænketanken VILD, der giver fagligt funderede indspil til den offentlige debat om biodiversitet.

Vælg med hjertet

Hendes opfordring til nuværende studerende er, at de skal vælge med hjertet og tage de beslutninger, som føles rigtige.

”Man behøver ikke at have en fuldstændig klar plan i hovedet fra start af. Det har fungeret for mig at tage mine valg hen ad vejen. Jeg har været omkring mange ting – jeg har lavet bachelor-projekt i zoofysiologi, så tog jeg til Frankrig for at lære om bjergøkologi, hvorefter jeg tog hjem og arbejdede med ådalene. Jeg har taget mine valg ud fra det, som interesserede mig og som jeg brændte for. Hvis man vælger med hjertet, tror jeg på, at man kan få en meningsfuld karriere,” siger hun.