Aarhus Universitets segl

Caroline Mikkelsen

  • Biolog hos Miljøstyrelsen
  • Uddannet biolog 2018
  • Arbejdsopgaver: Forvaltning af vildtreservater, forvaltningsplaner, sagsbehandling, vildtskadebekendtgørelsen, borgerhenvendelser, padder/krybdyr, ministerhenvendelser, EU-lovgivning, dansk lovgivning, Habitatsdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet, Artsfredningsbekendtgørelsen, brugergruppemøder, involvering af lokalsamfund, beredskabsplaner for olieramt vildt.

Inddragelse af brugere, forskere og andre interessenter

Jeg sidder som biolog i en enhed, der hedder Arter & Naturbeskyttelse. Jeg sidder i ”Arter” hvor jeg eksempelvis har været med til at revidere forvaltningsplan for skarv, der er en fredet fugl i EU. Vi har DCE meget tæt på, så vi kan skaffe et kvalificeret svar fra forskerne, men vi gør også meget ud af at høre de forskellige brugere. I forbindelse med forvaltningsplanen er der nedsat en skarv-arbejdsgruppe, hvor forskellige organisationer har deltaget, så alle synspunkter blev hørt. Min opgave er efterfølgende at skrive en tekst til forvaltningsplanen, som opfylder så mange af gruppens ønsker som muligt, og samtidig blive indenfor lovgivningen.

At arbejde i en politisk organisation

I sidste ende er det dog ministerens holdning, der er afgørende. Man skal generelt være fleksibelt indstillet, når man arbejder i en politisk organisation, hvor tingene kan ændre sig fra dag til dag. Meget af mit arbejde går også med at besvare spørgsmål fra en ordfører eller ministeriet. Når vi har svaret helt fagligt, evt. med involvering af DCE, så må departementet plukke i det, som de har lyst.

Vildtreservater og beredskabsplaner

Jeg arbejder også med vildtreservaterne, og det indebærer mange forskellige opgaver, blandt andet deltager jeg i brugergruppemøder som Naturstyrelsen arrangere i de lokale reservat, så eksempelvis fiskere eller kajakroere kan give udtryk for deres ønsker for et bestemt område. Hvis der er ønsker som kræver et kvalificeret svar fra en fagperson, rådfører jeg en kvalificeret forsker, om forslaget f.eks. kan have negativ konsekvens for fuglene/dyrene i området. Næste skridt er at skrive en lovtekst, som i sidste ende skal godkendes af ministeren. 

Den nationale beredskabsplan for olieramt vildt er også en del af mine opgaver. Det handler typisk om fugle, og når der har været et olieudslip, indgår der et samarbejde mellem Naturstyrelsen og MST, hvor Naturstyrelsen håndtere det praktiske medaflivning af olieramt vildt, og hvor MST sætter de nødvendige økonomiske ressourcer af til blandt andet antallet af patroner mm.