Aarhus Universitets segl

Karriere: Toke Munk Schou

  • Head of Biological Research & Development hos ENORM Biofactory
  • Kandidat fra 2014.
    Ph.d. i 2018 (Animal Science)
  • Arbejdsopgaver: Ansvarlig for den biologiske udvikling: udførelse af forsøg (planlægning, udførelse og dataanalyse), vidensopsamling, udvikling og optimering af produktionen, intern og ekstern formidling og kommunikation vedr. forsøgsresultater og videreudvikling af produktionen

Udvikling og optimering af insektproduktionen

Jeg arbejder i en relativt nystartet virksomhed, som er i udviklingsfasen, hvilket gør, at hver medarbejder favner bredt i forhold til opgaver. Jeg løser derfor mange forskellige typer af opgaver i forhold til drift og udvikling af produktionen i løbet af en almindelig arbejdsuge. Mine arbejdsopgaver omhandler ca. 80% udvikling og 20% produktion. Jeg arbejder med den del af produktionen, der handler om at tilpasse og stabilisere den. Mit primære ansvarsområde er videreudvikling og optimering af produktionen af insekter til hhv. dyrefoder og fødevarer. Her står jeg for det første for at at designe, planlægge og udføre forsøg. For det andet skal jeg analysere forsøgsresultaterne og for det tredje skal jeg formidle resultaterne til de andre i virksomheden og samt vores samarbejdspartnere. Jeg bruger derfor også en del tid på at søge ny viden for at finde ud af, hvordan vi kan løse forskellige udfordringer i produktionen og derefter afprøve det i et forsøg.

Karrierevejen

Min vej til mit nuværende job har ikke været den direkte – og jeg har søgt stillinger uopfordret. Jeg startede efter min ph.d. i en projektansættelse hos SEGES, hvor jeg arbejdede med kyllingeproduktion (selvom jeg aldrig før havde arbejdet med kyllinger) efterfulgt af en stilling hos LED Livestock, som arbejder med udvikling af lamper til kyllingeproduktion. Herefter landede jeg jobbet hos ENORM.

Kompetencer fra studiet

Fra biologiuddannelsen bruger jeg evnen til at sætte mig ind i ny faglig viden og søge efter information, erfaring med design og udførelse af forsøg, statistik og databehandling, løsning af komplekse problemstillinger og formidling af videnskabelig viden og resultater til kolleger med andre faglige baggrunde.